ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فرمانده كل سپاه در همايش اهواز
درمرزهای خوزستان
استقرار جديد، يك تيپ ارتش امريكا
به همراه ايرانيان عرب زبان و فارس زبان
65 درصد نفت و گاز، 15 درصد برق الكتريكی ، 88 درصد برق آبی و يك سوم آبها و زمين‌های كشاورزی كشور از استان خوزستان تامين می‌شود.

 
 
 
 
 

سرلشگر رحيم صفوی فرمانده كل سپاه پاسداران‏ در همايش فرماندهان پايگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسيج خوزستان كه پنجشنبه گذشته‌ در مصلای مهديه‌ اهواز برگزار شد گفت:

آمريكايی‌ها دو هفته است كه يك تيپ از نيروهای خود را در مرزهای خوزستان مستقر كرده‌اند.

در كنار نيروهای آمريكايی و انگليسی تعدادی فارس زبان منافق و عرب‌زبان ايرانی وابسته به گروه‌های منافق و تروريست حضور دارند؛ بنابراين ما بايد آمادگی لازم را در مقابله با توطئه‌های اين دشمنان داشته باشيم.

بسيجيان خوزستان در بعد امنيتی بايد امنيت پايدار را در استان خوزستان برقرار كنند، زيرا حيات ايران و خوزستان به هم پيوسته است و نبايد هيچ مشكل امنيتی در استان خوزستان بوجود آيد .

به آمريكايی‌ها و انگليسی‌ها هشدار می‌دهيم كه در مسايل داخلی ايران دخالت نكنند و به عناصر فريب‌خورده‌ی آنها نيز توصيه می‌كنيم نگاهی به سرنوشت مردم عراق داشته باشند.

بسيجيان در بسيج سازندگی و عمليات امداد و نجات به كمك دولت بشتابند، زيرا بنا به فرموده‌ی مقام معظم رهبری " بسيجيان بايد بيش از پيش در اجرای طرح‌های عدالت محور به دولت كمك كنند. البته در اين روند ما مانع كار شركت‌های خصوصی نمی‌شويم".

به طور جدی از بسيجی‌ها می‌خواهم در كار مردم دخالت نكنند. يك بسيجی حق ندارد جلوی ماشينی را گرفته و از سرنشين آن شناسنامه بخواهد يا نوارها يا CDهای يك ماشين را بازرسی كند.

نيروهای بسيج حق ايجاد ترس در بين مردم را ندارند. دست بسيجيان در دست اسلام، خدا و مردم است.

اميرحيات‌مقدم استاندار خوزستان د: همه ما می‌دانيم كه 65 درصد نفت و گاز، 15 درصد برق الكتريكی ، 88 درصد برق آبی و يك سوم آبها و زمين‌های كشاورزی كشور از استان خوزستان تامين می‌شود و بعد از تهران، خوزستان به عنوان دومين استان برتر در توليد ناخالص داخلی است.

در سال 1355 از لحاظ برخورداری شاخص‌های توسعه كشور؛ استان خوزستان در مكان دوم استان‌های كشور قرار داشت؛ اما هم اكنون به رتبه‌ نهم تنزل پيدا كرده و در بعضی شاخص‌ها از جمله در آموزش و پرورش رتبه‌ 28 كشوری را داراست.

ما ناامنی استان خوزستان را موضوعی داخلی نمی‌دانيم، بلكه يك جريان خارجی است كه ريشه در عمق توطئه‌های آمريكا، انگليس و اسراييل عليه انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و مردم ايران دارد.