جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پرش سه گام
برای آغاز تحريم ها عليه ايران
 
 
 
 

 

خاوير سولانا مسئول سياست خارجی اروپا در مصاحبه با روزنامه "فيگارو" مراحل سه گانه تحريم ها عليه ايران، پس از گزارش جديد سازمان انرژی اتمی را اينگونه توضيح داد:
 گام اول
1- تشديد نظارت و كنترل بر صادرات موارد تكنولوژی حساس بويژه دارای كاربرد دوگانه نظامی و غيرنظامی. 2 – محدود شدن تماس های مقامات اروپائی با مقامات مسئول پرونده هسته ای،4- ممنوع شدن حضور دانشجويان و محققان اتمی ايران در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی غرب؛5- جلوگيری از فعاليت وابستگی های نظامی ايران در 25 كشور اروپائی،6- تحريم  تسليحاتی ايران.

در گام دوم

-1
 تنزل شديد سطح تماسهای ديپلماتيك با مسئولان سياسی رده بالای ايران. 2- ممنوع كردن سفر برخی مقامات ايرانی و خانواده هايشان به اروپا.3- محدودن كردن فعاليت مراكز فرهنگی – اسلامی ايران در اروپا، 4- ممنوع شدن سرمايه گذاری در برخی بخش های اقتصادی ايران و حذف اعتبارات صادراتی.

گام سوم
مجازات های شديدتر اقتصادی و تجاری ايران، چرا كه گزينه نظامی را كشورهای اتحاديه اروپا ترجيح نمی دهند.