ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سرگردان ميان واردات و تورم
اختلاف مجلس و دولت
بر سر تقسيم پول نفت

 
 
 
 
 

پيراموناختلاف رو به رشد دولت و مجلس،  محمد خوش چهره از اعضای فراكسيون اكثريت مجلس هفتم گفت:

از جمله موارد مورد اختلاف مجلس و دولت خواست دولت از مجلس برای سوق دادن منابع درآمدهای نفتی بسوی دولت است. دولت ادعا می‌‏كند كه با تزريق اين منابع به دولت می‌‏تواند همه پروژه‌‏های نيمه تمام 17 سال گذشته را كامل و از طرف ديگر مشكل اشتغال كشور را حل كند.
 در هيچ كجای دنيا، كارآمدی دولت اين گونه تعريف نمی‌‏شود كه به دولت منابع تزريق شو. دولت‌‏ها نيازمند منابع هستند ولی نه به اين شيوه و حجم كه اكنون وجود دارد. تزريق منابع به دولت آثار تخريبی تورمی دارد و حتی با افزايش واردات، توليد و اشتغال به مخاطره می‌‏افتد. دولت ما مانند بيماری است كه پزشك او تشخيص داده كه يك كيسه خون به او تزريق شود ولی چون خود بيمار تشخيص داده خون چيز خوبی است، اصرار به تزريق 2 تا 3 كيسه خون دارد كه اين تزريق زياد نه تنها شفا بخش نيست، بلكه مرگ‌‏آور است.

 در هيچ جای دنيا معضل اشتغال ملی با پروژه های عمرانی برطرف نمی‌‏شود. اين اختلافات ميان دولت و نمايندگان مجلس وجود دارد و برای جلوگيری از تعميق اين شكاف لازم است مناظره‌‏ای در بالاترين سطح دولت و نهاد قانونگذاری صورت گيرد.