ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پس از زندان
اعتصاب درهم كوبيده شده
رانندگان شركت واحد تهران
 
 
 
 

 

 بين 180 تا 200 نفر از شركت كنندگان در اعتصابات كارگری شركت واحد در وضعيت بلاتكليفی به سر می برند.

ابراهيم مددی نايب رييس  هيئت مديره سنديكای شركت واحد كه در آخرين روزهای اسفند ماه با قيد وثيقه از زندان اوين آزاد شد ضمن اعلام اين خبر  گفت: از اين تعداد همانطور كه قبلا هم اخباری منتشر شد يك ليست 43 نفره برای خاتمه خدمت به كارگزينی معرفی شده اند اما مسئولان شركت واحد می خواهند در كارگزينی به گونه ای عمل كنند كه اخراج اين تعداد به صورت استعفا انجام شود.

مددی گفت: برای باقيمانده اين افراد هم حالتهای مختلف از قبيل بازنشستگی اجباری و يا انتقال به مناطق مختلف در نظر گرفته شده است. روز شنبه اين هفته به همراه جمع زيادی از همين اعضای بلاتكليف به مقابل ساختمان مركزی شركت واحد رفتيم و در آنجا از سوی مسئولان حراست قول هايی به ما  داده شد كه در روز سه شنبه موفق به ملاقات با مسئولان مربوطه می شويم و در روز سه شنبه مجددا با جمع زيادی از همين پرسنل به شركت واحد مراجعه كرديم كه يكی از مسئولان حراست اعلام كرد كه به زودی خبرهای خوشی در مورد بازگشت به كار اين افراد داده خواهد شد و رانندگان نيز تصميم گرفتند در روز شنبه مجددا با حضور در برابر همان محل اعتراضات خود را پيگيری نمايند.

در روزهای اخير مسئولان شركت واحد 60 نفر از همان 180 نفر را به كارگزينی احضار كرده و قصد دارند با گرفتن تعهدنامه از آنها اين افراد را به سر كار بازگردانند.

شنيده می شود كه در اين تعهدنامه از افراد خواسته شده نسبت به همكاری با سنديكا ابراز پشيمانی كنند و متعهد شوند كه در صورت هر گونه همكاری مجدد شركت واحد مجاز خواهد بود تا آنها را از سر كار اخراج كند. اكبر عيوضی كه چهارشنبه شب در گفتگوی ويژه خبری سيما به عنوان نماينده شوراهای اسلامی كار و كارگران شركت كرد از سركردگان حمله سال گذشته به دفتر سنديكاست كه هم اكنون نيز بر اساس شكايت فعالان سنديكا به دليل ضرب و جرح مسئولان سنديكا  به قيد وثيقه آزاد می باشد اما اوضاع به گونه ای است كه اين فرد به عنوان نماينده كارگران به تلويزيون دعوت می شود!(ادوار نيوز)