جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وزيرخارجه پاكستان:
پاكستان از تصميم شورای امنيت
عليه ايران پيروی خواهد كرد

 
 
 
 
 

همزمان با قرارداد نظامی بلغارستان با امريكا و آماده باش گسترده نظامی تركيه در مرزهای مشترك با ايران، خبرگزاری های جهان گزارش دادند:

رياض خان وزير امور خارجه پاكستان پس از گفتگو با نيكلاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا اعلام كرد: اگر شورای امنيت سازمان ملل متحد تصميم به تحريم ايران بگيرد، اين كشور نيز از اين تصميم تبعيت كرده و ايران را تحريم خواهد كرد. او تاكيد كرد، كه البته جامعه جهانی پيش از اعمال تحريم ها بايد از شيوه های ديپلماتيك برای حل بحران اتمی ايران استفاده كند.