ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  محسنی اژه ای درجلسات كابينه شركت نمی كند
علی فلاحيان
مشاور دولت احمدی نژاد شد
 
 
 
 

 

علی فلاحيان وزير اطلاعات پراتهام جمهوری اسلامی كه اكنون عضو مجلس خبرگان انتخاب رهبر است، در مصاحبه با روزنامه همشهری كه حالا مهر احمدی نژاد و دولت او را بر پيشانی دارد مصاحبه كرده است. او دراين مصاحبه فاش كرد، كه همزمان با عضويت در مجلس خبرگان، مشاور دولت احمدی نژاد نيز شده است. اين درحالی است كه حكم بازداشت او اخيرا توسط يك دادگاه در سوئيس باتهام شركت در يكی از ترورهای خارج از كشور صادر شده است.

فلاحيان دراين مصاحبه گفتاكنون مشاور دولت هستم و در كنار آن، موسسه فرهنگی فلاح را بنياد گذاشته و آموزش قرآن می دهم!

اين خبر در حالی از زبان فلاحيان فاش شده، كه در روزهای اخير اخبار گوناگونی پيرامون اختلاف محسنی اژه ای وزير اطلاعات با شخص احمدی نژاد درمحافل سياسی ايران بر سر زبان هاست. حتی گفته می شود آن دو، درآخرين جلسه كابينه، هر يك ديگری را تهديد به اقدام كرده و اژه ای از آن پس درجلسات كابينه شركت نمی كند.  او اعلام كرده كه گزارش های خود را به دفتر رهبری می دهد!

فلاحيان در بخش ديگری از اين مصاحبه و در انتقاد از دوران اصلاحات می گويد:

... در سال های گذشته بنيان خانواده پاشيده شده است! شعار زن برابر مرد باعث شد جای اين ها عوض شود. آقايان در خانه ظرف بشورند،  كارهای خانه را بكنند و خانم ها در بخش های مديريتی و صنعتی مشغول شوند. ... به نظر من اين لزوماً بد است. خانم ها نبايد جايشان را با آقايان عوض كنند. ساختمان بدنی شان هم همين را می گويد. تربيت فرزند يقيناً بالاتر از اين است كه خانمی در فروشگاه كار كند. بنظر من كل  سياست گفتمان و تساهل خطا بود. من با تعامل درسياست خارجه هم موافق نيستم. چون امكان ندارد.

او در باره حمله نظامی به ايران می گويد:

بعضی ها ترسيده اند جنگ شود و رفته اند در دوبی خانه خريده اند. جنگ نمی شود، چون خود آقای بوش گفت با ايران جنگ نمی كنيم. ... اگر همه ملت پشت سر رهبر باشند.