وبلاگ‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

كاسبی قرآنی
با
10% تخفيف
و.ابطحی

 
 
 
 
 

ابطحی- چند روز پيش در سر چهار راه كاغذ تبليغاتی به اتومبيل ها می دادند؛ يكی هم گير من آمد. با تيتر درشت نوشته بود "مژده، مژده، با قرآن مشكلات خود را حل كنيد" در زير تيتر آورده: در مهمانی های شما (بالای پنج نفر) شركت خواهم كرد. علوم ماوراء الطبيعه خرافات نيست، بلكه يك علم پيچيده است و قدمت طولانی دارد. با تعيين وقت قبلی. با آوردن آگهی از 10% تخفيف برخوردار شويد. در محيط كاملا مورد اطمينان، هزينه ی مناسب، نتيجه ی خوب، با توكل به خدا. همه روزه از ساعت 3 تا 9 شب.سيد. همراه 091221..../ تلفن 7757...

اين كاغذ را به خيلی از بزرگان دينی نشان دادم. از اين كه دين خداوند چنين اسباب بی پروای كسب و كار است ابراز ناراحتی می كردند. اما من فكر می كردم كه وقتی در سطوح رسمی تر، از ارتباطات معنوی و مقدسات برای حل مشكلات جاری استفاده می شود، چرا اين بنده ی خدا زندگی خود و زن و بچه اش را با اين كارها تا مين نكند؟!