جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه نماينده سابق ايران در وين
آماده انعطاف بايد شد
حوادث بد از 3 ماه ديگر، شروع خواهد شد
گزارش البرادی روی "پلوتونيوم" انگشت گذاشته و اين مسئله
 سوخت جديد موتور شورای امنيت عليه ايران خواهد شد

 
 
 
 
 

علی خرم سفير سابق جمهوری اسلامی در اطريش و نماينده ويژه جمهوری اسلامی در وين، در يك گفتگوی كوتاه با ايرانيوز، پيرامون موقعيت پرونده اتمی ايران و گزارش جديد رئيس آژانس اتمی گفت:

البرادعی در قسمتی از گزارش جديد خود اذعان می‌كند كه ايران اعلام كرده در صورت بازگشت پرونده از شورای امنيت به شورای حكام، حاضر است درخواستهای آژانس را جامه عمل بپوشاند. اين اعلام، خود نقطه عطفی در روند پرونده محسوب می‌شود. در عين حال در اين گزارش، برای نخستين بار مسئله به كارگيری « پلوتونيوم» در آزمايشات هسته‌ای ايران مطرح شده است كه كاملاً غير منتظره و غير قابل پيش بينی بود. اين خبر، باعث اعلام نگرانی جامعه بين المللی شده و بهانه‌ای خواهد بود تا اعضای شورای امنيت احتمال استفاده از پلوتونيوم جهت توليد سلاح‌های اتمی در ايران را مطرح كنند. اين نكته می تواند سوخت جديدی برای موتور شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران به بهانه توليد سلاح اتمی باشد.
 ايران از اين پس بايد آماده انعطاف پذيری باشد . تا سه ماه آينده اتفاق بدی رخ نخواهد داد، اما هدف آمريكايی‌ها، برخورد با اصل حكومت ايران است و اگر شرايط مهيا شود، آنها حتی دست به عمليات نظامی خواهند زد و ابايی نيز از اين اقدام نخواهد داشت.