ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نقش پا درهوای بسيج
فرمانده سپاه در ماهشهر سخنرانی كرد
روابط عمومی سپاه درتهران تكذيب كرد!

 
 
 
 

روابط عمومی و تبليغات سپاه پاسداران سخنان اخير فرمانده كل سپاه پاسداران مبنی بر توصيه به بسيج كه مزاحم مردم نشود را تكذيب و تصحيح كرد. رحيم صفوی در همايش بسيج در ماهشهر طی سخنانی اين توصيه را درارتباط با گشت شبانه و خيابانی به بسيج كرده  بود.

روابط عمومی سپاه تاكيد كرد كه آنچه روزهای گذشته با اين مضمون از قول فرماندهی كل سپاه نقل شده از سوی رسانه‌ها اشتباه برداشت بوده است نيروی مقاومت بسيج بر حسب ضرورت به انجام مانور شهری نياز پيدا می‌كند و در مانور شهری ايست و بازرسی بسيج مبتنی بر ضوابط قانونی است.  مانور شهری و ايست و بازرسی نيروی مقاومت بسيج مورد تاييد مقامات سپاه است.