جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  از افغانستان تا عراق
گزارش ترور و تروريسم
از نگاه وزارت خارجه امريكا
 
 
 
 

 

وزارت خارجه امريكا گزارشی را بعنوان گزارش وضع و موقعيت ترور و تروريسم درجهان را منتشر كرد كه عملا توجيهی است برای ادامه حضور در عراق و گسترش عمليات نظامی امريكا در منطقه. دراين گزار آمده است:


مقابله با كانون های كوچك خودگردان و افرادی كه به طور روز افزون به فن آوری های پيشرفته و ابزار جهانی شدن روی می آورند و در عين حال انگيزه هايی برای اقدامات تروريستی دارند  بسيار دشوار شده است. بسياری از تروريست ها در سراسر جهان به سمت ارتقا كارآزمودگی در استفاده از تبادل جهانی اطلاعات، پول و ايدئولوژی ترور حركت كردند. دست نيافتنی ترين پناهگاه های امن جهانی بيشتر در دو سوی مرزهای بين المللی يا مناطقی وجود دارند كه حكومت های غير كارآمد، حضور آنان را امكان پذير می سازند. مرزهای افغانستان، سومالی، منطقه مرزی بين سه كشور در آمريكای جنوبی و دريای سولاوسی در آسيای جنوب شرق از جمله اين مناطق به شمار می روند.
محروم كردن تروريست ها از داشتن پناهگاه های امن نيازمند رويكردهای منطقه ای است ايالات متحده و دولت های شريك صورت است. فساد، فقر، كمبود نهادهای مردم سالار و خدمات اجتماعی شرايطی هستند كه تروريست ها از آنها برای ياری گيری از آنها استفاده می كنند.

درحال حاضر عراق جبهه مركزی جنگ با تروريسم است.  مادامی كه عراق ميدان اصلی جنگ به شمار می رود، هدف القاعده همچنان حمله به ايالات متحده است. عمليات آزاد سازی عراق تغييری در اين هدف ايجاد نكرده است.عراق همان پناهگاه امنی است كه افغانستان پيش از 11 سپتامبر برای تروريسم به شمار می رفت.

القاعده همان سازمان چهار سال پيش نيست. تلاش های بين المللی برای محروم كردن اين سازمان از پناهگاه امن افغانستان و ايجاد اختلال در عمليات آنان تا حد بسيار زيادی موفق بوده است و بسياری از افراد كه دارای سمت های رهبری بودند دستگير يا كشته شده اند.
 
با اين وجود اين، هنوز اين گروه دارای قابليت تطبيق و برگشت است و اعضای مهم هسته مركزی آن زنده اند. در سال 2005 شاهد رشد استراتژيك و چشمگير شبكه های حامی جريان های تروريستی خارجی در عراق بوديم. ما همچنان در مرحله نخست جنگی هستيم كه می تواند به درازا بكشد.  در سال 2005، 56 آمريكايی در عمليات تروريستی بين المللی جان باختند و 47 مورد از اين مرگ ها در عراق رخ داد.