ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

امنيت و ديپلماسی در حاكميت يكدست
با تضمين كارت سبز امريكائی
و . نويسنده احسانه

"تابعيت دوگانه نهاونديان" گزارشی است كه "احسانه" برای روزنامه سرمايه نوشته اما اين روزنامه از انتشار آن خودداری كرده است. از آنجا كه روزنامه های داخل كشور زير تيغ سانسور و فشار امنيتی قادر به انتشار اين نوع گزارش ها نيستند( حتی با مانور ميان اختلافات شورای عالی امنيت ملی و دولت احمدی نژاد") ما بخش هائی از آن را منتشر می كنيم.

 
 
 
 

 

اعلام رسمی وزارت امنيت كشور آمريكا مبنی بر اين‌كه محمد نهاونديان، معاون دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، شهروند قانونی آمريكا است و گرين كارت اين كشور را دارد،‌ مسئولين و نهادهای امنيتی را با شوك جديدی مواجه كرده است.

موضوع تابعيت دوگانه برخی مسئولين در سمت های مهم و نهادهای تصميم گير البته مورد جديدی در ايران نيست و شنيده ها حاكی از آن است كه بسياری از فروشندگان اصلی نفت ايران و مسئولان وزارت امور خارجه نيز دارای تابعيت دوگانه هستند، اما اين موضوع در خصوص يكی از كليدی ترين سمت های امنيتی كشور در حالی فاش می شود كه رابطه ايران و آمريكا در تاريك ترين وضعيت خود قرار دارد و هرگونه اشتباه ممكن است ايران را با ضررهای جبران ناپذيری مواجه كند.

البته هنوز هيچ يك از مسئولين ايران رسما اين ادعای وزارت امنيت امريكا را تأييد نكرده است اما سكوت و بهت مسئولان در قبال چنين موضوع مهمی حاكی از آن است كه باری ديگر در يكی از حساس ترين برهه های زمانی ايران دچار غافلگيری شده است.

روزنامه واشنگتن تايمز از قول وزارت امنيت كشور امريكا اعلام كرده است كه «هيچ دليلی برای محروم كردن نهاونديان از ورود به آمريكا در ماه گذشته وجود نداشته است زيرا وی شهروند قانونی آمريكا است.»

روس ناك، سخنگوی وزارت امنيت امريكا گفته است «گرين كارت نهاونديان در سال 1993 صادر و در سال 2004 نيز بازنگری شده است»

واكنش نمايندگان مجلس

اعضای كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با «سرمايه» ضمن اظهار بی اطلاعی از حقيقت ماجرا، نسبت به وقوع چنين رخدادهايی در كشور شديدا اعتراض كردند و با انتقاد از وضعيت پيش آمده خواستار شفاف سازی هر چه سريعتر مسئولان نسبت به اين موضوع شدند.

اكبر اعلمی، عضو كميسيون امنيت ملی گفت: متاسفانه از آن‌جا كه كميسيون امنيت ملی و اساسا مجلس آنگونه كه بايد در متن جريانات سياسی و پشت پرده های سياست قرار نمی گيرد، اطلاع دقيقی از حقيقت يا كذب اين ادعا نداريم؛ البته از اين قبيل افراد در داخل دستگاههای دولتی كم نداريم و خصوصا در وزارتخانه هايی مثل نفت و برخی دستگاههای دولتی، هستند كه بعضا دارای تابعيت مضاعف هستند با گرين كارت دارند.

اعلمی تصريح كرد: اگر نهاونديان واقعا دارای گرين كارت باشد نبايد اين نكته را نيز از نظر دور داشت كه آمريكايی ها بی جهت برای كسی گرين كارت صادر نمی كنند و خصوص با توجه به سخت گيری های اخير و ملاحظات خاص امنيتی كه آمريكاييها نسبت به ايرانيها دارند اين موضوع حساسيت دوچندانی دارد؛ بنابراين صدور گرين كارت آمريكا يا تمديد اعتبار برای افرادی نظير نهاونديان چنانكه صحت داشته باشد جای تامل دارد.

رشيد جلالی، نماينده كرج در مجلس و عضوكميسيون امنيت ملی و سياست خارجی نيز گفت: اين موضوع نيز از جمله رخدادهای غير قابل باور در ايران است البته در جمهوری اسلامی معمولا مسايل شاخدار زياد رخ می دهد و اين تحفه آخرين نوبری است كه مسئولان ايران بار آورنده اند.در حال حاضر 48 فروشنده نفت ايران در اروپا ساكن هستند . ‌