جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آغاز آخرين رايزنی ها دراجلاس امروز فرانسه
ديپلماسی آشفته ايران
درآستانه اجلاس شورای امنيت

نماينده ايران در سازمان ملل در نامه ای، خطر حمله امريكا به ايران را گوشزد كرده و خواهان ياری جهانی شده، در ايران جواد لاريجانی ساعاتی پس از اين نامه حمله به ايران را پوچ وجنگ روانی اعلام كرده است! سياست دوگانه رهبر، عملا شكاف ميان شورای امنيت ملی و وزارتخانه را عميق تر كرده و حرف های بی در و پيكر احمدی نژاد نيز بر اين آشفتگی افزوده است.

 
 
 
 

 

هيات های نمايندگی 5 عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل باضافه آلمان، امروز در فرانسه تشكيل جلسه دادند تا مرحله دوم رايزنی های پيش از تشكيل جلسه شورای امنيت و رسيدگی به پرونده اتمی ايران را انجام دهند. جلسه شورای امنيت سازمان ملل قرار است 7 روز ديگر تشكيل شود و غير از جلسه امروز فرانسه، اين اعضا يكبار ديگر نيز تا پيش از تشكيل جلسه شورای امنيت با هم ديدار و گفتگو خواهند كرد. باحتمال بسيار ديدار آستانه تشكيل جلسه شورای  امنيت سازمان ملل در سطح وزرای امور خارجه 6 كشور روسيه، امريكا، فرانسه، آلمان، انگلستان و چين خواهد بود. مبنای مذاكرات امروز بررسی گزارش جديد رئيس سازمان انرژی اتمی ( البرادعی)، بويژه نكته مهم و جديدی است كه او در باره يافت شدن "پلوتونيوم" در فعاليت های هسته ای ايران مطرح كرده است. نكته ای كه در واقع می خواهد اشاره به رفتن ايران به سوی توليد سلاح اتمی كند.

در آستانه تشكيل اين اجلاس جورج بوش با پوتين در روسيه تلفنی صحبت كرد و رايس در سخنرانی صريح و بی پرده ای ( حتی بی ادبانه ای) جمهوری اسلامی را متهم كرد كه "بازی در آورده اند"! امريكا روی تصويب قطعنامه ای بر مبنای بند 7 پافشاری می كند كه دست امريكا را نه تنها برای تحميل محاصره اقتصادی به ايران باز می كند، بلكه راه را برای حمله نظامی به ايران نيز می گشايد.

در چنين شرايط و سخت بحرانی، دو گانگی در تعيين سياست اتمی، عملا هر نوع موضع گيری و پيشنهاد جمهوری اسلامی را بی اعتبار كرده است. درحاليكه رهبر جمهوری اسلامی سكان هدايت سياست خارجی و بويژه سياست اتمی را دراختيار دارد و با هر سخنرانی خود، تحت تاثير فضای سياسی كه برای او فراهم می كنند، هر زمينه چينی ديپلماتيكی را كه حتی با هدايت خود وی پيش برده شده نقش بر آب می كند، ميان دولت و شورای عالی امنيت ملی از يكسو و دستگاه ديپلماسی وزارت خارجه نيز چند دستگی حاكم شده است.

جواد ظريف كه تابع وزارت خارجه و نماينده جمهوری اسلامی در سازمان ملل است طی نامه ای خطاب به سازمان امنيت، نسبت به تهديدات نظامی امريكا هشدار داده و از شورای امنيت اين سازمان طلب امداد كرده است. ساعاتی پس از انتشار اين نامه و قرار گرفتن آن روی خروجی خبرگزاری ها، علی لاريجانی در تهران مصاحبه كرده و يكبار ديگر هر نوع حمله امريكا به ايران را يك خبرسازی و جنگ روانی اعلام كرد! و عملا خطراتی را كه در نامه جواد ظريف به آن اشاره شده بود باطل و بيهوده اعلام داشت!

آخرين سخنرانی رهبر، ملغمه ايست از هر دو ديدگاه لاريجانی و جواد ظريف. يعنی هم هشدار به امريكا كه اگر به ايران حمله كند بايد منتظر ضربه متقابل در هر نقطه جهان باشد و از طرف ديگر تاكيد بر اينكه مسئله حمله به ايران يك خبرسازی و جنگ روانی است.

درحاليكه يگانه راه حل موجود برای حل و يا حداقل "كاهش" بحران كنونی نه تاكيد بر سياست جنگی و اتمی، بلكه بخشيدن چهره ای صلح طلب به حاكميت و خنثی كردن همه زمينه چينی های امريكا برای حمله به ايران است، خبرگزاری ها ی جهان در 24 ساعت گذشته اخباری را درارتباط با ورود واحدهائی از نيروهای سپاه پاسداران به خاك كردستان عراق و عمليات نظامی دراين منطقه داده اند. مقامات ايران و از جمله سخنگوی دولت "الهام" ورود به خاك عراق در منطقه كردستان( در منطقه حاج عمران) را تكذيب كرد اما عمليات نظامی از داخل ايران عليه اهدافی در داخل خاك عراق را تكذيب نكرد. بدين ترتيب بهانه جديدی در سطح جهان و منطقه يافت شد مبنی بر خطر جنگ افروزی ايران در منطقه و بويژه در عراق و برخاستن شعله های جنگ ميان تركيه، ايران و عراق در كردستان اين كشور. امری كه تصور می شود در سفر از قبل اعلام نشده امير قطر به تهران احتمالا بعنوان يك نگرانی مطرح خواهد شد، چرا كه شورای خليج نگران جنگی جديد و آلودگی اتمی منطقه است!