ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه كارگری انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايي
سال 84 با 1200 اعتصاب
 و اعتراض كارگری پايان يافت
 
 
 
 

 

 انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی بيانيه ای به مناسبت روز جهانی كارگر صادر كرد. بخش هائی از اين اطلاعيه را بعنوان نمونه ای از نگرش بخش مهمی از جنبش دانشجوئی ايران به مسائل كارگری كشور در ادامه می خوانيد:

دربيانيه با اشاره به تاريخچه روز اول ماه مه از جمله آمده است:

 در سال گذشته 1200 اعتصاب و اعتراض كارگری را شاهد بوديم، تنها 300 كارگرعضو سنديكای كارگران شركت واحد تهران و حومه اخراج گرديدند. كارگاه های كوچك رسما مشمول قوانين كار نمی شود. كارگران خواستار لغو قراردادهای موقت و پيمان قراردادهای جمعی اند. آنها خواستار افزايش دستمزد متناسب با سطح تورم می باشند. از ديگر تقاضاهای كارگران در ايران امروز ممنوعيت كار كودكان است، جای تعجب دارد در روزگار كنونی هنوز كودكان را می بايست در مقام كارگری شاهد باشيم. برابری حقوق زنان كارگر با مردان نيز از ديگر تقاضا هاست. كارگران ايران را پيوسته در حال سركوب شدن شاهد بوده ايم.

اين بيانيه ضمن اشاره به تشكيل سنديكای كارگرای شركت واحد تاكيد می كند: عضويت 8000 كارگر در سنديكای مزبور- عليرغم همه فشارهای امنيتی وارده- در اين شرايط نشان دهنده ی نياز كارگران ايران به سنديكا ی مستقل كارگری است.