ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سيستان و بلوچستان
اشرار
( به تعبير حكومتی) كسان ديگری اند
بسيج به جلسه سخنرانی حمله می كند
 
 
 
 

 

درحاليكه تمام گزارش های دولتی، حكومتی، مجلسی و امنيتی حكايت از گسترش عمليات اشرار(به قول حكومتيان) و گروه های مسلح محلی و سني( به قول مردم) در سيستان و بلوچستان دارد، حزب الله و بسيج در دانشگاه سيستان و بلوچستان به يك جلسه سخنرانی دانشجوئی حمله برد!

اين جلسه دانشجوئی در آمفی تئاتر دانشكده ادبيات اين دانشگاه برپا شده بود و سخنران ميهمان نيز مهندس موسوی خوئينی نماينده مجلس ششم و عضو فراكسيون دانشجوئی اين مجلس بود. سخنان او در انتقاد به سياست های جنگی و ماجراجويانه دولت احمدی نژاد بود كه حزب الله و بسيج به آن يورش برده و مانع ادامه سخنرانی شدند. عمده شعار حمله كنندگان عليه خاتمی بود. شمار آنها 70 بسيجی گزارش شده و گزارش هائی از درگيری انجمن اسلامی با آنها رسيده است. اين درحالی است كه گروه "جندالله" و افراد مسلح "امان الله ريگی” هنوز گروگان های حكومتی سيستان و بلوچستان را دراختيار دارند و همه گزارش ها حكايت از گسترش نفرات و گروه های وابسته به آنها دارد.