ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اين بارگاه برای قاتل عمر
در ج.ا در حال بالا آمدن است!

 
 
 
 

 

ابولولو قاتل عمر است. عمر خليفه دوم مسلمين و مسلمانان اهل سنت. تشييع يك اقليت است و اهل سنت اكثريت. در ايران نيز اهل سنت را تا 25 در صد مردم ايران تخمين می زنند. يعنی رقمی حدود 18 ميليون. اينها را ما نمی گوئيم، مولوی عبدالمجيد مراد زهی رئيس موسسه تحقيقاتی مربوط به اهل سنت در ايران می گويد. حالا! هيچ دولت و حكومت عاقلی چنين بارگاهی را برای عامل ترور و قتل خليفه ای كه 25 در صد جمعيت كشورش او را، بعد از محمد جانشين او می دانند و تقريبا در تمام كشورهای اطراف ايران و منطقه اكثريت با سنيان است بنا می كند؟ نه تنها بنا كرده اند، كه  فيلم زيارت  آن نیز ازسيمای جمهوری اسلامی پخش می شود. در محوطه این بارگاه نیز تمام مدت در ستایش از قاتل عمر نواری که قبلا و با صدای مخصوص ضبط شده برای کسانی که داخل این محوطه می شوند تا ببیند چه خبر است پخش می شود تا این بازدید را تبدیل به زیارت کنند.

"ابولولوفیروز" با خنجر از پشت عمر را زده و عمر پس از چند روز فوت کرده است. صاف و ساده: ابولولو فیروز، عمر را ترور کرده است!

این قبر در سالهای پیش از جمهوری اسلامی نیز بصورت قبری متروکه در جاده فین وجود داشت و انواع شایعات درباره آن برسرزبان ها بود. حالا همزمان با درست کردن این بارگاه روی آن قبر متروکه و خرابه قبل از انقلاب، یک کتابچه و شجره نامه هم برای او درست کرده اند و در همین محوطه به بازدیدکنندگان می فروشند.

 برای تحريك اهل سنت در بلوچستان و يا خوزستان و يا كردستان نيازی به صرف هزينه از سوی امريكاست؟ اگر هم چنين هزينه ای صرف شده باشد، نبايد بدنبال دريافت كنندگان آن در ميان بنيادهای مذهبی و حكومتی و سيمای جمهوری اسلامی رفت؟ نبايد آن دست هائی را جستجو كرد كه جشن عمركشُون را در ايران دامن زده اند؟