ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برجنبش اصلاحات چه گذشت
تبليغ ياس
سركوب فيزيكی
مقابله قانونی
علی ربيعي
 
 
 
 

 

نمايشگاه كتاب و مطبوعات در تهران گشايش يافت. آنچه را می خوانيد اظهار نظر علی ربيعی مشاور امور امنيتی دولت محمد خاتمی هنگام بازديد از بخش مطبوعات اين نمايشگاه، درغرفه خبرگزاری ايسناست:

اصلاحات مفهوم يك حزب، جريان و تشكل خاص نبود، اما متاسفانه چه مخالفان و چه موافقان، آن را بيشتر به عنوان يك گروه تلقی می‌كنند، به ويژه مخالفانی كه امروز از مردن و نيمه جان بودن اصلاحات صحبت می‌كنند.

اصلاحات فرآيندی است كه در لايه‌های زيرين اجتماعی شكل گرفته و در حقيقت جريانی فكری است كه به اعتقاد من از ابتدای پيروزی انقلاب وجود داشته، در اثر جنگ اتفاقاتی حاصل شده كه هژمونی نظری و فكری جنگ بر آن حاكم شده و پس از آن هم قدرت بروز پيدا كرده و ربطی به 8 سال دوره رياست‌جمهوری خاتمی نداشته است. اصلاحات ادامه دارد و بسياری از تحولات امروز ناشی از آن است. البته اصلاح‌طلبان را بايد از اصلاحات جدا كرد. اصلاحات روندی اجتماعی است و ربطی به گروه خاص ندارد. انتخابات پيش هم در جريان اصلاحات ريشه داشته است. معتقدم انتخابات شورای شهر، مجلس و رياست جمهوری را نيز بايد با توجه به چند اتفاق مثل ياس سياسی و عدم توجه به برخی شاخص‌هايی كه جريان اصلاحات می‌طلبيد، بررسی كرد. اين انتخابات نتيجه‌ای بود از انزواطلبی سياسی، اما اگر بشود آن را برطرف كرد، اصلاح‌طلبان باز هم می‌توانند حضور پيدا كنند؛ گرچه جريان اصلاحات در صورت وجود ياس سياسی باز به حالت نهفته باقی است.

ربيعی درباره واگذاری نظارت انتخابات شورای شهر نيز به شورای نگهبان گفت:

به نظر می‌رسد اين اقدام برای محدود سازی باشد. در هشت سال دوره رياست‌جمهوری خاتمی هم چند جريان با هم حركت كرد. مهم‌ترين آن مايوس سازی مردم بود كه ابزارهای مهمی از رسانه‌ها را نيز در اختيار داشت. ديگری جريان فيزيكی محدود سازی و جريان ديگر قانون محدودسازی بود كه هر سه می‌خواستند با هم در يك راستا حركت كنند.

مهم اين است كه معتقدان به اصلاحات، به هر ترتيبی كه شده در صحنه بمانند. از اين شرايط نيز بايد به عنوان يك فرصت استفاده كرد. معتقدم انتخابات رياست‌جمهوری هم بخشی از جريان اصلاحات را در درون خود داشته است. اين تعابير را قبول ندارم كه كسی نماينده امام زمان(عج) هست يا نيست. امام زمان مقدس است، اما در فرآيند انتخابات، امام زمان به كسی نمايندگی نداده است. در اين انتخابات شعارهايی داده شده كه منطبق بر نيازهای معيشتی لايه‌های پايين اجتماع بود و مجموع اين‌ها نتيجه انتخابات را رقم زد. اصلاح‌طلبان نيز يك مشكل بزرگ دارند و آن اين است كه نمی‌خواهند مصالح نظام را فدای بسياری چيزهای ديگر كنند. از سويی هم می‌خواهند چيزی را كه تصور می‌كنند درست است بياورند و اين كار سخت و عذاب آوری است.