هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ناتل خانلری
عقاب اوج پرواز
ادبيات ايران

 
 
 
 
 

مجموعه مقالات و برخی نوشته های پراكنده پرويز ناتل خانلری بزودی بصورت كتاب منتشر خواهد شد. مقالاتی كه دراين مجموعه منتشر خواهد شد عمدتا در مجله وزين سخن منتشر شده اند.

ناتل خانلری استاد ادبيات فارسی و از سخنرانان اولين كنگره نويسندگان ايران در سال 1325 بود كه در هيات رئيسه آن صادق هدايت نشسته بود و جوان ترين سخنران آن احسان طبری بود. سخنرانی خانلری در آن كنگره يكی از اديبانه ترين و شيوا ترين سخنرانی های تاريخ ادبيات معاصر ايران است كه ما بزودی آن را در پيك هفته منتشر خواهيم كرد.

 

دستور تاريخی زبان فارسی، مجموعه چهارجلدی هفتاد سخن، مجموعه شعر ماه در مرداب، از جمله آثار خانلری هستند، اما شناسنامه او در ادبيات و شعر ايران، همانا شعر بلند و حكيمانه "عقاب" است، كه گفته می شود شعری است در وصف خويش و دانه هائی كه دربار شاهنشاهی برايش می پاشيد.

عمر در اوج فلك برده به سر

دم زده در نفس باد سحر

سينه كبك و تزرو و تيهو

تازه و گرم شده قسمت او

اينك افتاده دراين لاشه و گند

بايد از زاغ بياموزد پند

 

....

 

خانلری متولد 1292 در تهران بود. در مدرسه آمريكايی و سن‌لويی تهران تحصيل كرد. در سال 1313 به عضويت گروه ربعه كه هدايت، بزرگ علوی، مجتبی مينوی و فرزاد در آن حضور داشتند پيوست. سال 1314 از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شد و در سال 1318 شعر عقاب را سرود. سال 1330 كرسی تاريخ زبان فارسی را در دانشكده ادبيات تاسيس كرد. در سال‌های 1334 و 1341 معاون وزير كشور و وزير فرهنگ شد. در سال 1350 دكترای افتخاری دانشگاه دولتی لنين از شوروی را دريافت كرد و در سال 1351 به تاسيس پژوهشكده فرهنگ ايران (بنياد فرهنگ) همت گمارد. سال 1369 و در سن 77 سالگی چشم برجهان فرو بست.