جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نگاهی به تفسير ديلی تلگراف- افسانه نگاهی
امير قطر با اين پيام به ايران رفت:
خطر جدی است
وقت را نكشيد و صلح آميز
بودن فعاليت اتمی را ثابت كنيد
 
 
 
 

 

درحاليكه، تاكنون هيچ روزنامه ای در داخل كشور، كوچكترين اشاره ای به انگيزه های سفر ناگهانی حاكم قطر به ايران و ملاقات با رهبر و رئيس دولت وی و ديگر مقامات راس هرم حاكميت نكرده است، ديلی تلگراف گزارش مهمی را روز گذشته منتشر كرد كه می تواند مستقيما درارتباط با اين سفر باشد.

بموجب گزارش ديلی تلگراف، تمام كشورهای خليج فارس نگران جنگ و عواقب پخش تشعشات اتمی ناشی از حمله نظامی به ايران هستند. حاكم قطر حامل اين پيام برای رهبران جمهوری اسلامی بوده است. ديلی تلگراف بدون نام بردن از حاكم قطر و سفرش به ايران، نوشت:

«تمام متحدين حوزه خليج فارس امريكا، از ايران خواسته اند، يكبار و برای هميشه تمام دلائلی كه اثبات می كند غنی سازی اورانيوم در ايران با هدف ساخت سلاح اتمی انجام نمی شود را اعلام كند. اين كشورها نگران تاثيرات محيط زيستی حمله امريكا به ايران هستند. وزير امور خارجه امارات متحده عربی ضمن ابراز نگرانی نسبت به عواقب حمله امريكا به ايران و اثرات آن برمنطقه حاضر نشد بگويد كه رهبران قطر، عمان، امارات و عربستان سعودی درتلاش برای نقش واسطه مذاكرات بين ايران و امريكا هستند يا خير؟ او در پاسخ به اين پرسش، تنها گفت: همه كشورهای عربی خليج (فارس) درتلاش اند تا ايران ادعاهايش در باره صلح آميز بودن فعاليت های اتمی اش و همچنين اطمينان خاطری كه به كشورهای خليج دراين ارتباط داده  را ثابت كند.»

بدين ترتيب و در آستانه تشكيل دومين جلسه شورای امنيت سازمان ملل متحد برای بررسی فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، مشخص شده است كه كشورهای خليج فارس بيش از هركشور و منطقه ديگری نگران حمله نظامی امريكا به ايران و بالا گرفتن جنگی جديد در منطقه اند و آن را بسيار بيشتر از مردم ايران و حتی حاكميت ايران جدی تلقی كرده اند. سفر ناگهانی امير قطر به ايران برای ابلاغ همين نگرانی و اطمينان از سمت و سوی تندی است كه قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل درباره ايران صادر خواهد كرد. از سوی ديگر، آنها زير نفوذ امريكا هستند و می دانند كه در حمله به ايران و جنگ تازه ای در خليج فارس، كشورهای آنها عملا پايگاه های امريكا برای اين جنگ خواهد شد. آنها فعاليت های نظامی- امنيتی جديدی را از سوی امريكا در كشورهای خود شاهدند و چشم های خود را به روی آن بسته اند. فعاليت هائی كه پيش زمينه های حمله به ايران است و در نتيجه عملا جنگ را در افق نزديك می بينند.