ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حمله به روزنامه اعتماد ملي
دولت اصلاحات هم رفت
اما حمله و ترور
ادامه دارد
 
 
 
 

 

خبرگزاری های داخلی عكس هائی را از حمله به دفتر روزنامه اعتماد ملي( وابسته به حزب اعتماد ملی به دبيركلی مهدی كروبی رئيس مجلس ششم) منتشر كردند. مطابق معمول در جمهوری اسلامی، مطبوعات و خبرگزاری ها نوشتند كه افراد ناشناس عامل اين حمله و آتش سوزی بوده اند. آنها با پرتاب مواد آتش زا به سمت در ورودی روزنامه خساراتی به تابلوی اين روزنامه وارد كردند. تابلوی روزنامه اعتماد ملی 4 متر با زمين فاصله دارد و آتش گرفتن آن نشان دهنده قدرت مواد آتش زائی كه دراين حمله به كار برده شده بوده است.

استانداری تهران،  وزارت كشور و وزارت ارشاد درجريان اين حادثه قرار گرفته اند اما پاسخی نداشته اند!

پيش از اين حمله كه مشابه حمله به روزنامه های دوم خردادی بود، وحيد پور استاد عضو شورای سردبيری و دو خبرنگار اين روزنامه مورد حمله همين افراد مثلا ناشناس قرار گرفته بودند.

تمام اين نوع عمليات، در تمام سالهای گذشته از يك ستاد واحد كه به بسيج و سپاه وصل است، هدايت می شود، كه اگر سردار ذوالقدر قائم مقام كنونی وزارت كشور و قائم مقام پيشين فرمانده كل سپاه پاسداران می خواست و يا بخواهد به آسانی می تواند اين ستاد را كنترل كرده و مانع عمليات آن شود. البته به اين شرط كه رهبر اين ستاد همچنان در دست خود او نباشد!

هريك از اين حوادث نشان ميدهد كه با از هم گسيختگی شيرازه سست كنونی حكومت و امنيت درجمهوری اسلامی، ايران شاهد چه سطحی از درگيری ها و آشوب ها در داخل شهرهای كشور است، كه قطعا در آنصورت نيروهائی نيز برای مقابله شكل خواهند گرفت واين سرآغاز بسياری حوادث ناگوار در آينده است. آينده ای كه يا به تقسيم ايران ختم خواهد شد و يا از دل گسترده ترين نا امنی ها، رضاخان ديگری سر درخواهد آورد. شيوه 27 ساله تهاجم به هر دفتر و مقام و ترور هر كس كه ناسازگار است، سرانجام به آن نقطه ختم خواهد شد.