ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انديشه های گمراه در ج.ا
فيروز ابولوُلوُ
يك نامه دريافتی و ضرورت
آشنائی با فاجعه درحال تكامل!

 
 
 
 
 

شيوه كار ما در "پيك نت" انتشار مقالات و يا اظهارنظرهائی نيست كه به جنگ زرگری می‌ماند، اما دريغمان آمد كه از ميان انواع نامه ها و پيام هائی كه در طول روز و پس از هر شماره بدستمان می رسد، نامه زير را منتشر نكنيم.

نويسنده اين نامه مستقيما اسم خود را ننوشته اما آدرس ای ميلی دارد كه ظاهرا بايد مطابق اين آدرس ای ميل، نام وی "حميد شيخ پور"باشد

( Hamid sheikpoor"<islamicrepublicofiran@gmail.com" )

نامه او را عينا منتشر می كنيم. به دلائل زير:

1- برای آشنائی نزديك تر با يك طرز تفكر مذهبی درايران، كه چه ما بخواهيم و چه نخواهيم وجود دارد و زير تاثير تبليغات رايج در جمهوری اسلامی ريشه دوانده است.

2- آشنائی با شيوه استدلال طرفداران اين نوع انديشه و شناخت مذهبی،

3- درك آنها از مسائل اجتماعی و بويژه سياسی در ايران كنونی،

4- آشنائی با آينده ای كه با همين درك و شيوه استدلال باز هم چه ما بخواهيم و چه نخواهيم در برابر ايران است.

ما آدرس ای ميل ايشان را هم منتشر كرديم با اين هدف كه اگر كسانی نظری درباره محتوای نامه ايشان دارند، مسقيما برای خود ايشان بنويسند، زيرا ما از ورود به اين مجادله ها پرهيز داريم. ضمنا از كسانی كه قصد چنين نامه نگاری و يا هر توضيح ديگری را برای نويسنده اين نامه دارند، تقاضا می كنيم با درك 4 موردی كه در بالا به آن اشاره كرديم به اين بحث وارد شوند. يعنی بجای هر نوع موضع گيری تند و يا پرخاشجويانه، ايشان و همفكران ايشان را كه قطعا كم نيستند و ما عكس های اجتماع آنان در محل دفن "ابولولوفيروز" و يا "فيروز ابولولو" دراختيار داريم را نسبت به نتايج شوم اين طرز تفكر و تلقی مذهبی – اجتماعی آشنا كنند. آنها كه زير بمباران تبليغاتی سالهای اخير به اين تصور رسيده اند كه اولين حكومت شيعه جهان در ايران تشكيل شده و..... بايد بتدريج چشم و گوششان به روی حقايق گشوده شود و هيچ راهی جز نرم خوئی و گشودن باب سخن با آنها وجود ندارد. آنها بايد بدانند كه نه انقلاب برای بارگاه درست كردن جهت ابولولو درايران روی داد و نه ابولولو برای مردم نان و كار و آگاهی می شود. اينها را برپا كرده و در بوق های تبليغاتی گنجانده اند تا امثال نويسنده همين نامه يكوقت به سرش نزند نگاهی به غارت كشور بدست همان هائی كه بنای ابولولو درست كرده اند و عمركشُون را تشويق می كنند بياندازند. نگاه آنان را بايد از مناره های ابولولو برگرداند به كارخانه های از توليد باز مانده و روستاهای ويران شده و واردات 60 ميليارددلاری امسال و اين كه اگر نفت كشور را از ايران بگيرند چگونه به خاك سياه خواهيم نشست. چنان كه پدرجد ابولولو را هم فراموش كنيم. به كسانی كه مانند نويسنده اين نامه می انديشند بايد فاجعه جنگ قومی- مذهبی در يوگسلاوی سابق را يادآور شد تا بتدريج بدانند زمينه های تكرار اين فاجعه درايران چگونه فراهم می شود و انديشه های استعماری برای برپائی جنگ داخلی در ايران، فقط چند نظريه پرداز لازم دارد، بقيه اش مسيری است كه هدايت شده تا رسيدن به نتيجه تبليغ می شود.

 

حال عين نامه دريافتی را بخوانيد:

 

نويسنده مطلب اين بارگاه برای قاتل عمر در ج.ا در حال بالا آمدن است

با سلام؛

گفته ای:

هيچ دولت و حكومت عاقلی چنين بارگاهی را برای عامل ترور و قتل خليفه ای كه 25 در صد جمعيت كشورش او را در بعد از محمد جانشين او می دانند و تقريبا در تمام كشورهای اطراف ايران و منطقه اكثريت با سنيان است بنا می كند؟ نه تنها بنا كرده اند، كه تمام مدت فيلم از زيارت و مراسم مذهبی كه در آن انجام می شود ازسيمای جمهوری اسلامی نيز پخش می شود.

اگر جنابعالی كه نويسنده مطلب هستی سنی هستی كه فبها.. وگرنه مگر چون شيطان پرستهايی كه تنها در آسيای مركزی دو ميليون پيرو دارند پس ما نبايد با شيطان مخالفت كنيم و از انبيا و اوليا و انديشمندانی كه كارهای نيك كرده اند تجليل كنيم چون شيطان پرستها ناراحت می شوند.

اين چه استدلالی است؟ آدم نبايد اين جوری باشد كه تا كيبورد جلوی دستش بود هرچه به ذهنش آمده بنويسد.. كمی فكر و مطالعه كنيد و آنگاه بنويسيد.

تازه.. اگر هم سنی باشيد قرآن را كه قبول داريد. اين آيه صريح قرآن است كه « إن تطع أكثر من فی الأرض يضلوك عن سبيل الله..» يعنی: «اگر بخواهی از اكثريت مردم پيروی كنی آنها تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد.» پس اگر شما سنی مذهب هم باشی و بگويی به خاطر اينكه بيشتر مردم روی زمين خدای واحد مورد نظر اسلام را قبول ندارند پس ما به خاطر آنكه آنها ناراحت نشوند نبايد مسجد بسازيم و خدا را بپرستيم باز هم اشتباه می كنی.

مگر دفاع از حق و حقيقت، به اكثريت و اقليت است؟ پس تو بعد از ظهور امام زمان می خواهی چه كار كنی؟ چون او شيعه است و غير شيعه ها اكثريت جهان؛ آيا بر روی پسر پيغمبر و بالاترين فرد خلقت شمشير خواهی كشيد؟

شيعيان پس از 1000 سال توانسته اند حكومت تشكيل دهند . آيا حق ندارند از دشمنان شان بيزاری بجويند و به مقدسات خود احترام بگذارند؟ آيا بايد همچنان مثل هزار سال گذشته مورد تحقير و ستم قرار گيرند؟

دعا می كنم خداوند مانند بسياری از آنهايی كه با پاكی و خلوص و صفای باطن، چشم دل خود را باز كرده اند چشم دلت را باز كند تا ببينی در حقيقت، از كدام مكان ها و ساختمانها آتش و دود بر می خيزد و بقعه و بارگاه چه كسانی بوی بهشت می دهد...

همين برايت كفايت نمی كند كه از بين علمای معاصر شيعه كه شرح كرامات آنها درسايت   صالحين آمده بسياری چشم دل شان باز شده اما اكنون در تمام جهان هيچ سنی مذهبی كه بتواند حقيقت اشيا را ببيند وجود ندارد؟ پس معلوم می شود ولايت اهل بيت و دشمنی با دشمنان آنها راه درست و حق است.

كاری كن كه آن دنيا از اينكه به اشتباه به سايتهای مزخرف و ضد دينی چون پيك نت خدمت كرده ای پشيمان نشوی.. چون اگر چشم دلت باز شود خواهی ديد از اين سايت هم آتش و دود بر می خيزد. ( البته اين ادعای من نيست بلكه تأكيد كسانی است كه اين گونه اند...)

يا زهرا..