ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

"جندالله" به سبك "حزب الله"
اعدام يك سرهنگ سپاه

 
 
 
 
 

گروهی كه خود را "سازمان جندالله ايران" می نامد و عده ای از مرزداران و نيروهای انتظامی و سپاهی را در بلوچستان و سيستان ايران به گروگان گرفته در اطلاعيه ای اعلام كرد سرهنگ حميد رضا كاوه را كه به گفته اين سازمان عضو يگان ويژه پاسداران و اطلاعات در بلوچستان بوده اعدام كرده است. عكس هائی از اعدام و كارت مشخصات وی و سخنگوی اين جريان نيز به همراه اين اطلاعيه منتشر شده است. در همين اطلاعيه سخنان وزير اطلاعات در مورد دستگيری بعضی از اعضای اين گروه تكذيب شده است. همين گروه مدتی پيش به كاروان مقامات دولتی در راه زاهدان حمله كرد و 22 تن از آنان را( از جمله فرماندار) در كنار جاده اعدام كرد. در جريان سفر احمدی نژاد به سيستان و بلوچستان نيز آنها به كاروان همراهان او حمله كرد و چند تن را كشت. در آن حمله احمدی نژاد در كاروان نبود. در همين اطلاعيه اخبار سيمای جمهوری اسلامی مبنی بر درباره كشتن ريش سفيدان و علمای منطقه توسط جندالله تكذيب شده و وعده عمليات انتحاری عليه نيروهای دولتی داده شده است.

كسانی كه در منطقه حضور دارند، به پيك نت اطلاع داده اند كه فعلا در منطقه پول برای شكل گيری گروه هائی نظير جندالله پخش است و مردم فقير و بيكار منطقه نيز برای گذران زندگی خود، اگر هم جذب شبكه های توزيع و حمل مواد مخدر نشوند، با همين دلارها مسلح می شوند و در آنسوی مرزهای پاكستان وافغانستان نيز حمايت می شوند.

هنوز معلوم نيست آن كوماندوهای امريكائی كه گفته می شود از چند ماه پيش وارد خاك ايران شده اند در شكل گيری اين دسته بندی های مسلح چقدر نقش دارند. آنچه مسلم است اينكه سياست های دولت كنونی درجهت تقويت اين حوادث و شكل گيری گروهبندی های مسلح است. امری كه در دولت خاتمی وجود نداشت و يا اگر بود بسيار محدود و رو به كنترل بود.