ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پيش گيری كودتا عليه روحانيت؟
انتصاب پر معنا در سپاه
 
 
 
 

 

در يك انتصاب پر معنا، حجت الاسلام غلامحسين رمضانی رئيس سازمان حفاظت اطلاعات( سازمان امنيت داخلی) سپاه پاسداران شد. او جانشين سردار مرتضی رضائی شد كه اكنون قائم مقام فرمانده كل سپاه پاسداران شده است. مرتضی رضائی از بدو تاسيس سپاه پيوسته عضو شورای فرماندهی سپاه و مسئول امور امنيتی آن بوده است.

بدين ترتيب و درحاليكه بسياری از فرماندهان سپاه پست های كشوری نظير استانداری، فرمانداری و حتی وزارت و معاون وزارت را در كابينه احمدی نژاد برعهده دارند يك روحانی مسئول ضد اطلاعات داخلی سپاه پاسداران شد. اين انتصاب مستقيما با نگرانی هايی در ارتباط است كه در دوران اخير پيرامون قبضه شدن قدرت بدست فرماندهان سپاه و بازگرداندن روحانيت به حوزه های مذهبی جريان دارد. اين نگرانی بی شك به اشكال مختلف به رهبر جمهوری اسلامی منتقل شد و برگماری يك حجت الاسلام در راس ضد اطلاعات سپاه درحقيقت اقدامی است با پيش بينی همان نگرانی ها و خنثی سازی اقدامات كودتائی عليه روحانيت.

درجريان معرفی رئيس سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات سپاه، سردار رحيم صفوی سخنرانی كرد و بجای پرداختن به انگيزه های اين انتصاب و حتی تفسيری به سبك خود از اين انتصاب، به تفسيری پيرامون اوضاع خاورميانه پرداخت و از خدمات سردار ذوالقدر كه سالها قائم مقام وی بوده و اكنون قائم مقام وزير كشور دركابينه احمدی نژاد شده تقدير كرد. او حتی درباره قائم مقام جديد خويش نيز دراين مراسم سخن نگفت و يا اگر گفت خبری دراين ارتباط منتشر نشده است.