جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بوش در مصاحبه با روزنامه "بيلد" آلمان
آلمان و امريكا
بار ديگر دوبال يك پرواز شده اند
 
 
 
 

 

مجله اشپيگل چاپ آلمان در تفسيری پيرامون سفر صدراعظم آلمان به امريكا، بخش هائی از مصاحبه بوش با روزنامه "بيلد" را منتشر كرد كه در كاخ سفيد و درارتباط با همين سفر انجام شده است. بوش در اين مصاحبه می گويد: آلمان در قلب اروپا واقع است و دراتحاد با آمريكا جهت  مبارزه با تروريسم جهانی دارای نقشی تعين كننده دارد. امريكا و آلمان دوبال در يك  پروازاند. امريكا و آلمان در همكاری اطلاعاتی روابط تنگاتنگی دارند و روابطی كه اكنون ميان دولت امريكا و دولت آنجلا مركل وجود دارد غير قابل تغيير است. شما هم اكنون مواضع مشترك سياسی دو كشور را در رابطه با جمهوری اسلامی كاملا و بوضوح شاهديد.