جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مذاكره نمی كنيم
امريكا پيشنهاد كوفی عنان
و صدراعظم آلمان را رد كرد
 
 
 
 

 

كوفی عنان، در آستانه تشكيل اجلاس جديد شورای امنيت سازمان ملل متحد برای رسيدگی به پرونده اتمی ايران، از رهبران جمهوری اسلامی و امريكا خواست تا مستقيما با يكديگر وارد گفتگو شوند. سخنگوی كاخ سفيد، متعاقب اين پيشنهاد و قبل از آنكه جمهوری اسلامی دربرابر آن موضعی اتخاذ كند، اصل چنين گفتگو و پيشنهاد را رد كرد و مدعی شد:

اين مسئله، مشكلی است بين ايران و جامعه جهانی و امريكا نمی تواند به جای جهان با ايران بر سر ميز مذاكره بنشيند!  پرونده هسته ای ايران مشكلی  دوجانبه ميان آمريكا و ايران نيست و مذاكرات مستقيم ميان ايران و آمريكا امكان‌پذير نيست.  ايران كشوری است كه رفتار و اقداماتش تهديدی برای منطقه است.  اين جامعه جهانی است كه تلاش می‌كند حكومت ايران را تحت فشار قرار دهد تا رفتار خود را تغيير دهد.

پيش از كوفی عنان، آنجلا مركل صدر اعظم آلمان نيز در جريان گفتگوهايش با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در واشنگتن خواستار گفت‌وگو‌های مستقيم ميان ايران و آمريكا شده بود.