جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خبرگزاری "نووستی”- مسكو
نجات ايران از اقدام نظامی
 برای مسكو سخت شده است

 
 
 
 
 

مسكو، "پطر گونچاروف" مفسر سياسی خبرگزاری «نووستي»

خبرگزاری نووستی در تحليلی كه راديو مسكو نيز آن را پخش كرد، با اشاره به اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد و ديگر مقامات ايران تاكيد كرد كه با توجه به اين اظهارات " برای روسيه سخت خواهد بود كه ايران را نه تنها از تحريم، بلكه در كل از بند هفت آيين نامه سازمان ملل متحد نجات دهد"

خبرگزاری نووستی با اشاره به نشست شورای امنيت يادآوری می كند كه اعضای اين شورا بر سر توسل به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اختلاف دارند. استناد به اين فصل نه تنها تحريم ايران بلكه توسل به زور و استفاده از نيروهای نظامی را نيز ممكن می سازد. آمريكا و سه كشور اروپايی مذاكره كننده (انگليس، فرانسه، آلمان) موافق و روسيه و چين مخالف استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد هستند.

به گزارش نووستی حتی اگر روسيه و چين موفق به تدوين طرحی شوند كه راه حل نظامی را منتفی سازد، به احتمال زياد اين آخرين شانس ايران برای احتراز از طرد بين المللی خواهد بود. و در اين ميان اگر نگوييم همه چيز، اما بسياری موارد به ايران بستگی دارد.

با اين نظريه كارشناسان غربی نمی توان مخالفت كرد كه "تهران سياستی يك سويه و پيگيری را پيشه كرده است كه خطوط قرمز را يكی پس از ديگری پشت سر می گذارد. با اين روش به نظر می رسد راه ديپلماسی به پايان می رسد ".

در كنفرانس "امنيت جهانی و گروه هشت" كه چندی پيش در مسكو برگزار شد، "علی اصغر سلطانيه" سفير دائم ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام داشت كه بر روی پيشنهاد مسكو در رابطه با ايجاد موسسه مشترك كار می شود و تنها بررسی برخی نكات فنی و مالی آن باقی مانده است. اما دقيقاً روز بعد از آن، رئيس جمهور ايران عملاً با اظهار اين مطلب كه پيشنهاد مسكو در دستور كار نيست سخنان سلطانيه را فسخ كرد.

اين تنها يك مورد نيست؛ در نشست سازمان همكاری های اقتصادی در باكو "محمود احمدی نژاد" اعلام داشت كه ايران به فعاليت خود در زمينه هسته ای "بر اساس حقوق و قوانين بين المللی و نيز تحت كنترل آژانس بين المللی انرژی اتمی، تا زمانی كه موفق به توليد سوخت هسته ای در مقياس صنعتی برای نيروگاه های اتمی خود شود، ادامه می دهد".

و اين دقيقاً همان چيزی است كه جامعه جهانی ايران را از انجام آن بر حذر می دارد.

با وجود چنين اعلاميه های سازش ناپذيری، برای روسيه سخت خواهد بود كه ايران را نه تنها از تحريم، بلكه در كل از بند هفت آيين نامه سازمان ملل متحد نجات دهد.