جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی تهديد آميز ديك چينی معاون بوش
روابط امريكا و روسيه
رو به سردی و تيرگی می رود!

 
 
 
 
 

ديك چينی معاون رئيس جمهوری آمريكا روز جمعه دولت روسيه را متهم به عدول از دموكراسی كرد و خواستار توقف باج خواهی مسكو از مسئله تامين انرژي(اشاره به افزايش قيمت نفت صادراتی به جمهوری های سابق شوروی) شد.

به گزارش رويترز، ديك چينی در اجلاس رهبران كشورهای حوزه دريای سياه و بالتيك در ويلنيوس (پايتخت ليتوانی ) از روسيه خواست اكنون كه سردی روابط روسيه و آمريكا رو به افزايش است، به مسير اصلاحات دمكراتيك باز گردد.

اظهارات تهديد آميز چينی، بلافاصله در محافل سياسی جهان فراخواندن روسيه به پيروی از سياست امريكا در برابر ايران ارزيابی شده و بسته شدن درهای اقتصادی اروپا به روی روسيه را تداعی كرده است. درهائی كه با قراردادهای اخير نفت و گاز روسيه با آلمان وارد مرحله نوينی شده است.

وی همچنين در اظهارات خود تاكيد كرد روسيه از امكان انرژی خود برای زور گويی به همسايگانش استفاده می كند .

معاون رئيس جمهوری آمريكا همچنين گفت مولفه های اصلاحات در روسيه از سال های گذشته با محدود كردن حقوق دموكراتيك در اين كشور در حال وارونه شدن است و به ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه هشدارداد كه اقدامات روسيه در زمينه محدود كردن حقوق دموكراتيك ممكن است به روابط اين كشور با كشورهای ديگر لطمه وارد كند .

چينی همچنين بلاروس را آخرين ديكتاتوری در اروپا خواند و خواهان آزادی رهبر مخالفان و ديگر اعضای آن شد. بلاروس از جمله كشورهای باقی مانده از اتحاد شوروی سابق است كه بدليل حفظ روابط با روسيه و نگهداری يك سلسله از خدمات اجتماعی از نظر اقتصادی در موقعيت بهتری نسبت به ديگر كشورهای اين منطقه است.