ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  محروميت احزاب اصلاح طلب
 از داشتن روزنامه ارگان حزبی
گروه های فشار و نيمه مسلح در دولت جديد صاحب ارگان
مطبوعاتی و حتی تلويزيون های ماهواره ای شده و می شوند!
نامه اعتراضی محمد رضا خاتمی به رئيس قوه قضائيه
 
 
 
 

 

هيات نظارت بر مطبوعات در اقدامی قابل پيش بينی، با درخواست جبهه مشاركت برای داشتن يك روزنامه ارگان حزبی مخالفت كرد. پيش تر همين درخواست از جانب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی مطرح و رد شده بود! بدين ترتيب، احزاب دست راستی و حتی گروه های فشار نيمه مسلح ارگان های رسمی مطبوعاتی در دولت جديد خواهند داشت اما احزاب غير مسلح و رسمی از داشتن ارگان مطبوعاتی محروم شده اند. اين تصميمی است كه در محافل ديگری گرفته شده و شورای نظارت بر مطبوعات اجرا كننده آنست.

در خبر ديگری، محمد رضا خاتمی دبيركل جبهه مشاركت طی نامه ای رئيس قوه قضائيه اشاره به پرونده هائی كرد كه برای نمايندگان مجلس ششم و رهبران جبهه مشاركت در قوه قضائيه تشكيل شده و براساس همين پرونده ها تاكنون دو محكوميت برای شكوری راد و علی مزورعی دو تن از اعضای شورای مركزی جبهه مشاركت و نماينده مجلس ششم ابلاغ شده است. محمد خاتمی در نامه خود به آيت الله شاهرودی از وی خواست تا مانع انتقام گيری گروه انحصار طلبی كه به قدرت دست يافته شود.