جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بوش در مصاحبه با تلويزيون ARD آلمان
جمهوری اسلامی بايد متوجه شود
كه جهان اجازه سلاح اتمی را به آنها نمی دهد

 
 
 
 
 

سايت اينترنتی فوكوس (مطبوعات) نوشت:

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در مصاحبه با كانال  تلويزيونی آ. ار. د. كه از جمله كانال های دولتی آلمان به شمار می رود، در رابطه با جمهوری اسلامی گفت: جامعه جهانی به اين نتيجه رسيده است كه اجازه ندهد جمهوری اسلامی از انرژی هسته ای  سوء استفاده نظامی بكند.  آنها بايد اين موضوع را جدا متوجه شوند كه دنيای آزاد مخالف اين است كه آن ها به بمب اتم دسترسی پيدا كنند. بديهی است كه در اين رابطه امريكا، انگليس، فرانسه و آلمان هم عقيده اند، همانطور كه روسيه وچين نيز دراصول دارای چنين نظری هستند.

"فوكوس" همچنين با اشاره به مصاحبه جرج بوش با روز نامه« بيلد »چاپ آلمان نوشت: بوش در اين مصاحبه گفت كه تهديد های كاملا روشن و واضح جمهوری اسلامی را بايد با دقت شنيد و آن ها را كاملا جدی گرفت.: وقتی رئيس جمهورايران می گويد كه اسرائيل را بايد از صفحه روزگار پاك كرد، بديهی است كه اين سخنان را بايد كاملا جدی گرفت.