جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فرار"جواد ظريف" و نماينده كنگره امريكا از پاسخ
كوماندوهای امريكائی
سرگرم چه عمليات پنهانی درايران اند؟
 
 
 
 

 

با وجود تقاضای مكرر "دنيس كوسی نيچ" نماينده مجلس نمايندگان امريكا از جان بولتون نماينده امريكا در سازمان ملل برای ادای توضيحاتی پيرامون عمليات پنهانی امريكا درايران، وی حاضر به ادای شهادت در مجلس نشد.

در اين ميان به همت شبكه تلويزيونی C-SPAN محمد جواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل دراين برنامه شركت كرد و به سئوالات تلفن كنندگان كه بيشتر در حول و حوش مسائل هسته ای ايران دور می زد پاسخ داد. آنچه كه دراين گفت و شنود يا پرسش و پاسخ جالب بود سئوال يك تلفن كننده بود كه از ظريف راجع به عمليات پنهانی امريكا در ايران سئوال كرد، اما جواد ظريف نيز مانند جان بولتن از پاسخ به اين سئوال طفره رفت و با تكرار حرف های قبلی اش راجع به مسائل هسته ای كوشيد توجه سئوال كننده را از سئوالش به موضع ديگری منحرف كند.