ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از دهن سخنگوی دولت در رفت
زنان پشت در ورزشگاه‌ها می مانند
دستور رهبر به احمدی نژاد:
حرفت را پس بگير!
خبرخوشی كه احمدی نژاد گفته بود ميدهم، نامه ايست كه برای بوش فرستاده است.
سخنگوی دولت تنش و كشاكش در درون هيات دولت و جلسات كابينه را تلويحا تائيد كرد.
خبرنگاران از ركود نشر كتاب سئوال كردند، سخنگوی دولت وعده كمك به خريد كتاب داد!
" من از بهرحسين در اضطرابم- تو از عباس می گوئی جوابم"

 
 
 
 
 

 

غلامحسين الهام، سخنگوی سابق شورای نگهبان و سخنگوی كنونی دولت احمدی نژاد، روز گذشته در جريان ديدار هفتگی خود با خبرنگاران داخلی، لابلای گريز از پاسخ صريح به سئوالات جدی، فاش ساخت كه در باغ سبزی كه احمدی نژاد برای راه يافتن زنان به ورزشگاه ها نشان داده بود، بازنشده، بدستور رهبر بسته شد.

سخنگوی دولت ابتدا خبر نامه نويسی احمدی نژاد برای جورج بوش را دراختيار خبرنگاران گذاشت كه می خوانيد:

رييس جمهور نامه مهمی را به جورج بوش رييس جمهور آمريكا نوشته است كه از طريق سفارت سوئيس به وی ارائه خواهد شد. اين نامه تحليل وضعيت جهانی و ريشه يابی مشكلات و راههای جديدی برای برون رفت از وضعيت شكننده جهانی است.

خبرنگاران: رييس جمهور در كنفرانس اخير خبری خود اعلام كرده بود كه حرفهايی را با سران جهان دارد. اين اولين گام است؟

 

الهام: توضيح همان بود كه عرض كردم و اگر لازم بود، توضيحات بيشتری ارايه می‌كردم.

 

سخنگوی دولت درباره احتمال تصويب قطعنامه جديد تحريم اقتصادی ايران در شورای امنيت نيز گفت: تحريم مانند يك ماهی ليزی است كه در دست كسی نمی‌ماند! تحريم ممكن است تحرك بيشتری را در توليدات داخلی ما به وجود آورد و زمينه را برای ايجاد توليد و شكوفايی اقتصادی فراهم كند و ممكن است باعث ايجاد پيشرفت و توسعه نيز شود.

( البته از سخنگوی دولت سئوال نشد كه اگر زمينه چنين پيشرفت و توليدی درايران وجود دارد، چرا بايد منتظر تحريم شد و قبل از تحريم دراين جهت گام برنداشت؟)

 

از الهام پرسيده شد: رئيس‌جمهور در نمايشگاه مطبوعات اشاره به يك خبر خوش كه بزودی اعلام خواهد شد كرد. خبر خوش رئيس جمهور چيست؟

الهام گفت: رئيس‌جمهور طبق صحبت خود، نوشتن نامه به سران كشورها را آغاز كرده و نكته‌ای كه در حال حاضر دارای اهميت است، همين آغاز نوشته شدن نامه‌هاست. فعلا بحث ديگری مطرح نبوده و اگر موضوع ديگری باشد، مطرح می‌شود.

از الهام در مورد نحوه‌ سخن گفتن رئيس جمهور با اعضای هيات دولت، شايعاتی كه پيرامون روابط امنيتی و نظامی اعضای كابينه با هم و درگيری های درونی هيات دولت سئوال شد و نوع رابطه ای كه احمدی نژاد با رسانه ها دارد.

سخنگوی دولت گفت: اخلاق دولت اين نيست كه آزردگی‌ها را با رسانه‌ها و مردم مطرح كند. ما گلايه‌های خود را مطرح نمی‌كنيم. اگر رييس‌جمهور تذكری به وزرا می‌دهد در راستای خدمت‌رسانی است و نبايد از اين مساله بی‌اعتمادی و تضعيف مديران را برداشت كرد.

سخنگوی دولت در بخش شاه بيت مصاحبه مطبوعاتی روز گذشته خود، در پاسخ به اين پرسش كه سرانجام دستور رئيس جمهور مبنی بر حضور زنان در ورزشگاه و اعتراض مراجع تقليد چه شد؟ گفت:

«من در جلسه‌ قبل توضيحات جامعی در اين ارتباط دادم و رئيس جمهور نيز اعلام كردند كه مقام معظم رهبری فرموده‌اند كه به احترام نظر مراجع عظام تجديدنظر كنيم و طبق همين دستور و نظر رهبری در اين تصميم تجديد نظر شده است.»

 

در مورد ركود نشر كتاب و اين كه بعضی از كتابها برای گرفتن مجوز مدت هاست معطل مانده و وزير ارشاد نيز در اين ارتباط پاسخگو نيست از سخنگوی دولت سئوال شد.

الهام دراين بخش، با كمی مزه پرانی با هدف گريز از پاسخ به خبرنگار ميراث فرهنگی كه اين سئوال را مطرح كرده بود، ابتدا گفت: اين سئوالات در حوزه‌ ميراث فرهنگی است؟ كه خبرنگار جواب داد: بله مربوط به فرهنگ است. ( گويا قراراست درايران خبرنگاران تخصصی، سئوالات تخصصی بكنند!) سپس برای گريز از پاسخ ادامه داد: دولت معتقد است كه بايد حتما با ايجاد يارانه‌هايی زمينه را برای خريد كتاب و گسترش كتابخوانی فراهم كرد.

( خبرنگار از ندادن مجوز انتشار پرسيد، سخنگوی دولت از خريد كتاب پاسخ داد." من از بهر حسين در اضطرابم- تو از عباس می گوئی جوابم")