هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سالگرد
80 سالگی
 باقرمومنی
در پاريس

 
 
 
 
 

 

باقر مومنی، مترجم و پژوهشگر سياسی ايران از مرز 80 سالگی گذشت. او تنها پژوهشگر سياسی نبود ونيست، بلكه بخش مهمی از عمر او در مبارزه سياسی – در جبه چپ- گذشت. از حزب توده ايران تا جدا از اين حزب اما با ايدئولوژی همين حزب.

30 آوريل  گذشته برای مومنی كه مقيم فرانسه است مراسم سالگرد هشتادمين روز تولد گرفتند. در اين مراسم كه در محل "بنياد فرهنگى و كتابخانه پويا" در شهر پاريس برگزار شد، شمارى از چهره هاى آشناى جنبش دمكراتيك و چپ ايران، از جمله دوستان و ياران آقاى مومنى شركت داشتند.

در ابتدا حسن مكارمى نوشته اى طنزآميز درباره مزايا و معايب هشتاد سالگى باقر مومنى خواند. سپس ناصر مهاجر متنى را كه بمناسبت هشتاد سالگى باقر مومنى نوشته بود، خواند. اين متن سيری بود در زندگی پر تلاطم باقی مومنی. در همين مراسم اعلام شد كه كتاب جديد باقر مومنى، با نام"راهيان خطر" نيز از سوی انتشارات خاوران منتشر شده است.