هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  يورش به غرفه ها و جمع آوری امنيتی كتاب ها
تكرار فارنهايت 451
در نمايشگاه كتاب تهران
 
 
 
 
 

درطول دو روز گذشته، برخى كتاب ها از برخى غرفه های نمايشگاه كتاب و مطبوعات كه در تهران برپاست جمع آورى شدند. كتاب «تصويرها» اثر اينگمار برگمن ، «شازده احتجاب» و «جمعه بازار» هوشنگ گلشيرى ، «خاطرات اميرانتظام» و «تاريخ  اجتماعى ايران» مرتضى راوندى از جمله كتاب هائی است كه جمع آورى شدند.

سال گذشته «دن آرام» ميخائيل شولوخوف  با ترجمه احمد شاملو در نمايشگاه كتاب عرضه شد، امسال "دن آرام" با ترجمه قديمی م. ا. به آذين به نمايشگاه رسيد. روى جلد چاپ جديد ترجمه به آذين نوشته شده: نخستين و كامل ترين ترجمه در ايران، در چهار مجلد با شمارگان هر دوره يك هزار و ۵۰۰ نسخه. «دن آرام» را به آذين، بيش از 30 سال پيش ترجمه و منتشر كرده بود.

( 451 درجه ايست كه كتاب در آن می سوزد. بر اساس همين موضوع يكی از ماندگارترين فيلم های تاريخ سينما با نام "فارنهايت 451" ساخته شده است كه پيش از انقلاب در تهران روی اكران رفت. کارگردان اين فيلم ديدنی "Francois Truffaut" و نویسنده رمان"ری داگلاس بردبری شاعر آمريكايی و نويسنده ژانرهای فانتزي است. تاريخچهٔ مريخ  نيز از آثار معروف اوست. موضوع فيلم جمع آوری هر نوع كتاب از خانه و سوزاندن آنها در 451 درجه است، اما بتدريج در شهر و يا كشوری كه با كتاب چنين می كنند، گروه هائی در خارج از شهر جمع می شوند كه فصل های مختلف آثار بزرگ جهان را حفظ می كنند و سينه به سينه به هم می سپارند تا نوشته های سوخته در مغز و سينه انسان ها جاودان بمانند.)