ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تحصن صنفی و نه قومی دانشجوئی در تبريز  
 
 
 

 

دانشجويان دانشگاه سهند تبريز وارد مرحله جديدی از اعتراضات صنفی شدند و دست به تحصن زدند. با آنكه سعی می شود اين تحصن يك تحصن قومی تلقی شود و حراست دانشگاه نيز در تلاش است تا ميان دانشجويان ترك زبان اين دانشگاه و ديگر دانشجويان تفرقه ايجاد كند، گزارش های رسيده حاكيست كه تحصن و اعتراضات دانشجويان صنفی است و همه مطالبات و از جمله مطالبه فعاليت های فرهنگی آذری ها را نيز در بر می گيرد كه از يكسال پيش بشدت جلوی آن گرفته شده است.