ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  محمد خاتمی:
از انگيزه نامه به بوش بی خبرم
اما درگذشته فرصت ها سوخت
 
 
 
 

محمد خاتمی در حاشيه بازديد از نمايشگاه كتاب و مطبوعات، ضمن مصاحبه كوتاهی، درباره نامه احمدی نژاد گفت:

وقتی در سال 76 با CNN مصاحبه كردم، ايران در افكار عمومی جهان و آمريكا موقعيت خوبی نداشت. من در قالب اين مصاحبه می‌خواستم فضا را بشكنم و نتيجه كار هم اين شد كه آلبرايت به صراحت از اشتباهات و سياست‌های نادرست آمريكا عليه ايران در 50 سال گذشته سخن گفت و كلينتون نيز در اظهاراتی كه در آن مقطع زمانی داشت، به نوعی از ايران عذرخواهی كرد و موضع آمريكا عوض شد.  فرصت مناسبی بود و ما در موضع عزت بوديم، اما رئيس‌جمهور بايد از سياست‌های كلی نظام پيروی كند.

نمی‌دانم با چه طرح و انگيزه‌ای اين نامه نوشته شده و چه آثاری دارد؟ حتما بايد انگيزه و طرحی پشت سر نوشتن اين نامه وجود داشته باشد. هر كاری بايد با ديدگاه راهبردی و توجه به مصالح و سياست‌های كلی كشور انجام شود.

 

خاتمی كه در ميان ازدحام جمعيتی كه او را در غرفه روزنامه شرق در بر گرفته بود به سئوالات خبرنگار اين روزنامه پاسخ می داد اضافه كرد:

در حال حاضر نمى داند اين نامه به لحاظ آمادگى ايران براى مذاكره نوشته شده و يا استراتژى نظام در مورد آ مريكا عوض شده است.از آنجا كه از اين موضوعات اطلاع ندارم، نمى توانم اظهارنظر كنم. استراتژى هاى نظام نبايد از جانب ديگران تحميل شده باشد بلكه بايد بر پايه منافع ملى كشور استوار باشد. بحث مذاكره نبايد مثل يك تابو باشد، مگر اينكه پشت مذاكره منافع ملى در نظر گرفته نشده باشد. درباره فعاليت های هسته ای نيز معتقدم ايران بايد تلاش كند تا در چارچوب قانون مسئله اش حل شود، خط مرز اين باشد كه از حق مان نگذريم حتى اگر ديرتر به اين حق برسيم. وى افزود: در عرصه بين المللى هم بايد تلاش كنيم راهى را نرويم كه تحت تاثير سياست هاى غلط چيزى بر ايران تحميل شود.