جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نامه حسن روحانی به "تايم"
توطئه جديد كاخ سفيد
در قبول دو هفته مهلت
حسن روحانی توپ مذاكرات اتمی را به خط ميانه پاس داد
 
 
 
 

 

امريكا با يك مانور حساب شده تازه، توپ اتمی ايران را برای دو هفته ديگر فرستاد به زمين اروپا تا در پايان اين مهلت چين و روسيه زير فشار شديدتر اروپا به جلسه شورای امنيت بيآيند. اين تصميم با يقين به محتمل نبودن عقب نشينی ايران و متوقف شدن فعاليت های غنی سازی اورانيوم گرفته شده است و شايد با آگاهی از همين امر، يعنی عقب نشينی نكردن ايران و حقه جديد كاخ سفيد باشد كه حسن روحانی بلافاصله نامه ای به مجله تايم نوشت و با اتخاذ خط وسط  نظراتی را مطرح كرد تا بلكه مبنای مذاكرات جديد ايران و اروپا قرار گيرد. درحقيقت حسن روحانی خط مقابل خط دولت كنونی را بعنوان جايگزين سياست اتمی كنونی جمهوری اسلامی معرفی كرده است. پيشنهادی كه بعيد است جنگ طلبان و طرفداران توليد سلاح اتمی در جمهوری اسلامی آن را قبول كنند و امريكا نيز به اين امر آگاه است و به همين دليل هم با دو هفته تاخير در رسيدگی به پرونده ايران در شورای امنيت موافقت كرده است. اين موافقت صرفا برای به زانو در آوردن اراده چين و روسيه برای جلوگيری از تصويب قطعنامه با استفاده از فصل 7 منشور سازمان ملل است. فصلی كه براساس آن قطعنامه های شورای امنيت جنبه الزام آور گرفته و ضمانت اجرای آن از تحريم اقتصادی تا حمله نظامی می‌تواند باشد.

اگر تمام زمينه چينی های امريكا به همان نتيجه ای برسد كه انتظار آن را دارد، جلسه 10 روز ديگر شورای امنيت كاملا مطيع امريكا عمل خواهد كرد و اراده چين و روسيه نيز در برابر اين استدلال امريكا كه ايران بدنبال مذاكره و توقف برنامه های اتمی اش نيست بلكه بدنبال سلاح اتمی است، آب خواهد شد.

 

پيشنهادهای حسن روحاني

 

حسن روحانی بعنوان ديدگاه های شخصی خود پيشنهادهای زير را ارائه داده است:

 

1- ايران مشروط بر آن كه ديگر كشورهای دارای برنامه‌های حساس چرخه‌ی سوخت مشابه چنين كاری را انجام دهند، در بستن مفرهای سيستم منع اشاعه و توسعه‌ يك رژيم بين‌المللی معتبر فنی كنترل سهمی فعال را ايفا خواهد كرد.

2- ايران می‌تواند تصويب پروتكل الحاقی كه امكان بازرسی‌های از پيش اعلام نشده و ناخوانده را فراهم می‌سازد، بررسی كند.

3- ايران به مساله‌ ممانعت از خروج از پيمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌يی (ان.پی.تی) پاسخ خواهد داد.

4- ايران با مذاكره با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و كشورهای مربوطه درباره‌ دامنه و زمان‌بندی غنی‌سازی صنعتی اورانيوم موافقت خواهد كرد.

5- ايران می‌تواند سقف قابل راستی‌آزمايی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را در خصوص محدوديت در غنی‌سازی كه صرفا برای راكتورهای توليد برق هسته‌يی مناسب باشد، بپذيرد.

6- ايران می‌تواند سقف قابل راستی‌آزمايی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را در خصوص توليد هگزافلورايد اورانيوم كه برای غنی‌سازی به كار می‌رود را در دوره مذاكرات برای دامنه و زمان‌بندی غنی‌سازی صنعتی‌اش بپذيرد.

7- ايران و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی می‌توانند درباره‌ی حضور مستمر بازرسان در ايران برای راستی‌آزمايی معتبر اين كه انحرافی در ايران رخ نمی‌دهد، موافقت كنند.

8- آمادگی ايران برای استقبال از ديگر كشورها جهت مشاركت با ايران در يك كنسرسيوم تضمين بيشتری درباره‌ی ماهيت صلح‌آميز برنامه‌ی هسته‌يی ايران فراهم می‌كند.»

ايران آماده است با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و همه كشورهای مربوطه در خصوص ارتقای اعتماد در برنامه‌ چرخه‌ سوختش فعاليت كند، اما نمی‌توان از ايران انتظار داشت كه در برابر قلدری آمريكا و استانداردهای دو گانه منع اشاعه تسليم شود.

وی هم‌چنين نوشت: اكنون زمان آن است كه احساسات‌گرايی و دلالی جنگ را متوقف كنيم، وقفه‌ای كوتاه داشته باشيم و درباره‌ی اين كه به كجا می‌رويم دو بار فكر كنيم. اگر اين وضعيت آرام نشود و محاسبات اشتباه ادامه پيدا كند، می‌تواند به راحتی به بحرانی برای قانون منع اشاعه تبديل شود و اقتصاد و منافع امنيتی تمام منطقه را به چالش بكشد.

هيچ مدركی دال بر اين كه ايران برنامه تسليحات هسته‌يی دارد، موجود نيست. بنا به گزارش‌ها حتی آن گونه كه اسراييل و آمريكا نيز تاييد كرده‌اند، اگر ايران می‌خواست برنامه‌ای تسليحاتی هم داشته باشد هفت تا 10 سال زمان می‌خواست تا به اين سلاح دست يابد.

چيزی كه مقامات آمريكايی از آن به عنوان برنامه مخفی تسليحات هسته‌يی ايران ياد می‌كنند، بنا به اظهار آژانس چيزی بيش از قصور در اعلان آن، در چارچوب زمانی و انجام برخی آزمايشات و تحصيل برخی مواد و تجهيزات نبوده است.

روحانی ادامه داد: چنين قصور‌هايی در خصوص اظهاريه چندان ميان اعضای ان.پی.تی نادر نيست.