ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  صف آرائی های پشت صحنه
سلطنتی كه هنوز درايران
نامش جمهوری اسلامی است
 
 
 
 

 

درحاليكه تجزيه در جبهه متحد راست با شكاف های عميق روبرو شده، طيف گسترده ای كه از اصلاح طلبان آغاز شده و به كارگزاران سازندگی ختم می شود( به شمول روحانيون مبارز و روحانيت مبارز- مجمع روحانيون و جامعه روحانيت) پيوند های جديد را سازمان داده اند. اين سازماندهی ها را تداركی برای انتخابات شوراها و انتخابات مجلس خبرگان رهبری ارزيابی كرده اند، اما آنچنان كه از رويدادهای بر می خيزد، انگيزه ها وسيع تر و بزرگتر از مجلس خبرگان است. دولت نظامی و سياست جنگی می رود تا با مقاومت جدی و سازمان يافته ای روبرو شود كه حاصل آن شايد تكان های بزرگ در هرم حاكميت باشد. شايد پايان بازی احمد جنتی و علی خامنه ای از يكسو و مصباح يزدی و چند فرمانده نظامی از سوی ديگر تا پايان دولت احمدی نژاد نيز به درازا نيانجامد.

جلسات منظم موسسه "باران"، ديدارهای منظم تر نمايندگان گذشته مجلس كه تحت نام "ادوار مجلس" فعاليت می كنند، جلسات دولتمردان دوران خاتمی، تحرك جديد اما غير علنی رهبری جبهه مشاركت و رهبری مجاهدين انقلاب اسلامی برای ديدار با سران و چهره های شناخته شده جبهه مقابل و سرانجام و بسيار پر معنا( برخی پيام ها و ديدارهای چهره های از ميان روحانيت مبارز با چهره هائی از مجمع روحانيون مبارز) و رفت و آمدها به قم همگی شايد برای انتخابات مجلس خبرگان باشد، اما مهم تر از آن، برای دوران پس از شكست سياست جنگی حاكم و زمان فرود بحران های ناگهانی است. اين گمان كه نگرانی از آخرين خيز فرماندهان سپاه برای حذف روحانيت و قبضه قدرت رو به تشديد است، گمان نادرستی نيست و با آنكه درباره آن سخنی گفته نمی شود، تغييرات جديد در تشكيلات بسيار وسيع و پيچ در پيچ ضد اطلاعات سپاه پاسداران كه بر وزارت اطلاعات و امنيت نيز نظارت دارد خود باندازه كافی گويای اين نگرانی است. مرتضی رضائی پس از 27 سال از راس اين تشكيلات برداشته شده و به سمت قائم مقام فرماندهی كل سپاه برگمار شد تا راه برای نشستن يك روحانی به جای وی باز شود و نگرانی روحانيونی كه بی وقفه به رهبر هشدار می دهد برطرف گردد!

احمد جنتی كه نقشی در حد معاون رهبر در جمهوری اسلامی دارد، در هفته های گذشته با صراحت بيشتری مورد انتقاد روحانيون بلند پايه قم قرار گرفته است. در تهران گفته می‌شود، از صبح روز شنبه گذشته سيل نامه ها و پيام های اعتراضی نسبت به خطبه های روز جمعه احمد جنتی به دفتر رهبری سرازير شده است. در يكی از نامه ها كه مربوط به يكی از روحانيون با نفوذ ساكن قم است از اين جمله احمد جنتی كه "نامه احمدی نژاد يك الهام الهی بود" تعبير كفر شده زيرا الهام فقط برای معصومين و پيامبر است. حرف های سبكسرانه احمدی نژاد نيز با انتقاد همين گروه از روحانيون روبروست و ظاهرا علی لاريجانی نيز از پشت روی اين آتش نفت می پاشد زيرا می داند با رفتن احمدی نژاد باحتمال بسيار زياد امور رياست جمهوری به رئيس شورای عالی امنيت ملی سپرده خواهد شد!

در آخرين نشست مجمع روحانيون مبارز كه با حضور محمد خاتمی و موسوی خوئينی ها تشكيل شده بود، گزارش كميته سه جانبه اين مجمع درباره مذاكرات با مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم را بررسی كرد. اكثريت اعضای شورای مركزی مجمع روحانيون دراين جلسه مهم شركت كردند. حضور حسن روحانی دبير سابق شورای امنيت ملی و عضو جامعه روحانيت مبارز در حاشيه اين جلسه و به بهانه ديدار خصوصی با محمد خاتمی باندازه كافی گويای رايزنی هاست. در واكنش به همين رايزنی ها و تضعيف شتاب گير دولت احمدی نژاد است كه مشاوران و معاونان او، خاتمی را از هر نوع امكانات حكومتی محروم ساخته و آخرين ساختمانی را كه دراختيار او بود نيز گرفتند. در مقابل، بيت آيت الله خمينی يك دفتر كار دراختيار محمد خاتمی گذاشت تا وی در آن مستقر شود.

ديدار مشاركتی ها با ناطق نوری رئيس مجلس پنجم و همآهنگ كننده جناح راست تا انتخابات رياست جمهوری دوره نهم و چرخشی كه او نيز به سمت همكاری با طيف گسترده اصلاحات از خود نشان ميدهد نشان دهنده تحولات آينده است. او كه تا آستانه انتخابات رياست جمهوری دوره نهم مشاور ارشد رهبر بود، با يك افشاگری غافلگير كننده به مغضوب رهبر تبديل شد. ناطق نوری نخستين فردی بود كه فاش ساخت "آقا مجتبی” پسر علی خامنه ای در پشت همه حوادث و رويدادهای مربوط به انتخابات اخير قرار داشته و عملا وليعهد سلطنتی شده كه هنوز نامش جمهوری است!