جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پس از به زير كشيدن برلوسكونی
چپ در ايتاليا
دو پيچ ديگر را هم پشت سر گذاشت
 
 
 
 

 

رئيس مجلس ايتاليا

نام "فاوستو برتينوتتی”  رئيس حزب ريفونداسيون كمونيست و رئيس مجلس منتخب ايتاليا دهم ماه مه رسما به عنوان رييس جمهور منتخب ايتاليا در مطبوعات اعلام شد.

او در 22 مارس 1940 در ميلان متولد شد. فعاليت سياسی خود را از سال 1964 و بعنوان منشی در سنديكای كارگران كمونيست شروع كرد. در مراحل متفاوت يكی از سنديكاليست های فعال بود. همراهی او با اعتصاب معروف كارخانه فيات در سال 1980 از وی يك چهره ملی ساخت. در سال 1972 در حزب كمونيست ايتاليا ثبت نام كرد. او در در 28 آپريل 2006 با 337 رای موافق به عنوان رئيس مجلس انتخاب شد. ريفونداسيون اكنون چپ ترين حزب فعال در دولت ايتاليا است.

 رئيس جمهور ايتاليا

 "جرجو ناپوليتانو" رئيس جمهور منتخب ايتاليا نيز در سال 1925 در ناپل زاده شد. از نو جوانی  فعاليت های خود را با شركت در جبهه ضد فاشيسم آغاز كرد و به هسته های پارتيزانی ضد فاشيسم پيوست. او نيز فارغ التحصيل حقوق در سال 1947 از دانشگاه ناپل است و از سال 1999 تا سال 2004 رييس كميسيون امور قانون اساسی پارلمان اروپا بود. علاوه بر اين شغلهای دولتی ديگر او عبارتند از

1- نمايندگی شهر ناپل  درمجلس از سال 1953 تا 1996

2- از سال 1981 تا 1986 رئيس فراكسيون كمونيستهای مجلس ايتاليا

3- از سال 1989 تا 1992 عضو پارلمان اروپا

4- از سال 1996تا 1998 وزير داخلی دولت پرودی بود.

5- و اكنون يازهمين رئيس جمهور ايتاليا.