ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با تاسيس حزب "نوانديشان"
كارگزاران جناح راست
از دولت نظامی جدا می شوند
 
 
 
 

 

امير محبيان عضو شورای سردبيری روزنامه رسالت اخيرا تشكل تازه ای را بنام "حزب نوانديشان" تاسيس كرده است. تشكيل اين حزب با واكنش منفی جريان سياسی نظامی موسوم به "آبادگران" روبرو شده كه خواهان حفظ ائتلاف جريان "اصولگرا" در پشت سر خود است. محبيان در مصاحبه ای با خبرگزاری ايرانيوز از آبادگران انتقاد كرد ه و گفت "واكنش تند آبادگران حاكی از پيش داوری های نادرست در موضع احتمالی حزب نوانديشان در قبال جمعيت ايثارگران است." 

وی اضافه كرد: موسسان اين حزب هيچگاه قصد ندارند به فضای درگيری‌های غير اخلاقی وارد شوند. هر چند كه جرياناتی قصد داشته باشند ما را بدان سمت سوق دهند. حمايت كوركورانه و شيفته‌وار به سود اين دولت نخواهد بود.

بدين ترتيب، شكاف ميان نظامی ها و كارگزاران جناح راست نيز به اختلاف روحانيت مبارز با دولت نظامی اضافه شد. ادامه اين موضع گيری محبيان، در شايعاتی كه پيرامون كنار رفتن محمد رضا باهنر از نايب رئيسی مجلس بر سر زبان هاست منعكس است. يعنی جدا شدن حساب موتلفه و انجمن اسلامی مهندسان از آبادگران و ايثارگران.

شكست سياست جنگی رهبر و احمدی نژاد كه كشور را به لبه پرتگاه جنگ ، نابودی و انزوای بين المللی كشانده به ايجاد صف بندی های جديد در جبهه راست انجاميده كه تاسيس حزب نوانديشان در جناح راست جلوه ای از اين شكاف های تازه است.