ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه جديد سخنگوی وزارت خارجه
هرسئوالی را می توان طرح كرد
تكذيب می كند، اما تائيد نمی كند!
1- پيمان های نظامی جديد در منطقه خليج فارس با ناتو ؟
2- گشايش كنسولگری اسرائيل در كردستان عراق؟
3- حمل اسلحه توسط حماس از ايران به فلسطين؟

 
 
 
 
 

حميد رضا آصفی سخنگوی مامور تكذيب وزارت امور خارجه، روز گذشته نيز يك مصاحبه مطبوعاتی پر تكذيب كرد. در كشاكش اين مصاحبه و اصرار خبرنگاران برای گرفتن جواب راست و حسينی نه تكذيب و نعل و به ميخ زدن، چند خبر از دهان و درميان سئوال خبرنگاران فاش شد.

مثلا مشخص شد كه اطلاعات جديدی درباره چند پيمان جديد نظامی در منطقه خليج فارس وجود دارد كه سروصدايش را درنمی آورند. پاسخ آصفی را دراين ارتباط بخوانيد:

 

«اين اخبار هنوز به صورت رسمی تاييد نشده و ما آن را از كشورهای منطقه نشنيده‌ايم؛ ولی ترديدی نيست كه همكاری كشورها امری مهم است و حضور نيروهای فرامنطقه‌يی در خليج فارس نه تنها سودمند نيست كه در جهت تضعيف صلح و همگرايی در منطقه ارزيابی می‌شود. كشورهای منطقه بايد با رايزنی و همفكری راه‌های تقويت صلح در منطقه را بررسی و تعاملاتشان را تعميق و تقويت كنند. »

اگر شما از اين پاسخ چيزی دستگيرتان شد، به ما هم خبرش را بدهيد. معلوم نيست آن مقام رسمی كه بايد اين خبر را تائيد كند كجاست و كيست؟ و وزارت خارجه جمهوری اسلامی خودش را يك مرجع رسمی می داند يا نه و درجريان اين تحولات در خليج فارس هست يا خير؟ ضمنا امير قطر كه به ايران آمده بود حامل همين خبر نبود؟

كشورهای خليج با امريكا پيمان نظامی جديد بسته اند؟ انگلستان هم دراين پيمان های جديد نظامی حضور دارد؟ ناتو با كشورهای خليج فارس قرار داد نظامی بسته؟

می بينيد؟ چقدر سئوال وجود دارد كه در همان سرهم بندی كردن حميد رضا آصفی سر و ته آن به هم دوخته شد!

سخنگوی وزارت خارجه يك تكذيب چماقی ديگر هم كرد كه اين هم خواندنی است. از او درباره گزارش های جديد مبنی بر يافتن شدن آثار توليد بمب اتم در پايگاه "شيان" در تپه های لويزان تهران پرسيدند كه در روزهای اخير به كرات روی سايت های خارجی است و ظاهرا درگزارش جديد آژانس اتمی هم مطرح شده است. آصفی گفت:

ادعای ديپلمات‌های غربی بی‌اهميت است. ترديد دارم كه در اين خصوص بازرسان اعلام كرده باشند و در اخبار ديدم كه اين مساله به نقل از برخی ديپلمات‌های غربی طرح شده است.

اين اخبار بی‌اهميت است.اين قبيل سخنان قبلا هم بيان می‌شده و خود آژانس در خصوص آنها به نتيجه می‌رسيده و خود آقای البرادعی هم بی‌اهميت بودن اين اخبار را مورد اشاره قرار داده‌اند.( كجا؟ كی؟ در كدام گزارش و يا مصاحبه؟ اينها معلوم نيست. حرف كه ماليات ندارد!)

 آصفی در يك ماستمالی ديگر به خبری پاسخ داد كه در پوشش سئوال فاش شد. خبرنگاران درباره اتهامات اخير دولت اردن مبنی بر انتقال اسلحه توسط حماس از ايران به فلسطين  سئوال كردند. آصفی گفت:

اين خبر كاملا بی‌اساس و بی‌پايه است . ما كمك‌های تسليحاتی به دولت فلسطين نداريم و اين مساله را پيش از اين نيز اعلام كرده‌ايم. اين قبيل اخبار كاملا بی‌پايه هستند.

خبرنگاران در باره گشايش كنسولگری اسرائيل در كردستان عراق سئوال كردند. آصفی زد به كربلای كردستان تركيه و مرزهای ايران و كردستان عراق و گفت:

 صحت و پايه و اساس اين خبر مشخص نيست! در سفری كه آقای متكی به عراق خواهند داشت، علاوه بر مسايل مختلف در اين خصوص نيز صحبت خواهد شد.