جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وزير دفاع:
طرح بستن مرزها تهيه شده
خبرنگاران:
هواپيماهای جاسوسی امريكا

از آذربايجان وارد ايران شده اند 
 
 
 
 

وزير دفاع سردار "نجار" هم در باره حادثه جاده بم- كرمان يك مصاحبه مطبوعاتی كرد. او نيز به شيوه امام جمعه ها و سخنگوی دولت گفت:

اتفاقاتی كه اخيرا در مناطق مرزی افتاده، تلاش‌های مذبوحانه‌ای است كه عوامل آن شناسايی شده و به زودی دستگير خواهند شد. اين اتفاقات توسط برخی عناصر معلوم‌الحال انجام می‌شود كه عناصر اصلی و مركزی آن شناسايی شده و به زودی دستگير خواهند شد. قادريم امكاناتی را برای انسداد مرزها به نهادهای ذيربط ارائه كنيم.

باز در همين مصاحبه با يك سئوال، فاش شد كه در روزهای اخير هواپيماهای جاسوسی امريكا از خاك جمهوری آذربايجان وارد ايران شده اند.

خبرنگار پرسيد و وزير دفاع مطابق معمول تكذيب كرد و گفت: چنين چيزی صحت ندارد، ما روابط خوبی با آذربايجان داريم. آنها اعلام كرده‌اند كه اجازه‌ی هيچ اقدامی عليه ايران از مرزهای خود را نخواهند داد.