ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تعبير وزير كشور، متفاوت با تعبير سخنگوی دولت
قاچاقچی ها از پيشرفت های
ضد قاچاقچی دولت انتقام گرفتند!

 
 
 
 

 

پورمحمدی وزير كشور دولت احمدی نژاد نيز در اصفهان مصاحبه كرده و درباره رويداد جاده بم- كرمان گفت:

سخت‌گيری‌های اعمال شده درباره قاچاقچيان باعث انتقام گيری آنها شده است! وزير كشور گفت كه بزودی عوامل حادثه دستگير خواهند شد. اما از سوی ديگر يك گروه بنام فدائيان اسلام مسئوليت حمله به كاروان اتومبيل ها و اعدام 12 سرنشين آنها را قبول كرد. اين نام به تقليد از فدائيان اسلامی نواب صفوی و فدائيان اسلامی كنونی به رهبری عبد خدائی ضارب دكتر فاطمی وزير خارجه مصدق انتخاب شده است و احتمالا دهن كجی فدائيان اسلام سنی به فدائيان اسلام شيعه است!

پورمحمدی در همين مصاحبه و درحاليكه مسئله انتقام قاچاقچيان را پيش كشيده بود، در بخش ديگری گفت: رقابت های قومی- مذهبی در كشور باعث اين حوادث شده است!