ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اخراج دانشجويان از دانشگاه های تهران  
 
 
 

 

دانشجوی كارشناسی ارشد پيمان عارف و همچنين مهدی امينی زاده در پی صدور احكامی از دانشگاه اخراج شدند. اين اتفاق با اعتراض دانشجويان مواجه شد . همچنين در چند روز گذشته كميته انظباطی دانشگاه شريف دوتن از دانشجويان را دوترم تعليق داده و ممنوع الورود به دانشگاه كرد. لازم به ذكر است كه اين اتفاق در پی درگيری های مربوط به دفن شهدا در اين دانشگاه به وقوع پيوسته است.