ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  از سوی معاون حقوقی احمدی نژاد
مذاكره برای مفاهمه با امريكا
هدف اصلی از نامه به بوش رسما اعلام شد
 
 
 
 

 

هدف اصلی از نامه رهبر با امضای احمدی نژاد به بوش، سرانجام با صراحت كامل از سوی معاون حقوقی احمدی نژاد اعلام شد. متن كامل اظهارات "احمد موسوی” معاون حقوقی رياست جمهوری  توسط روابط عمومی اين معاونت منتشر شد و روزنامه جمهوری اسلامی نيز كه زير نظر بيت رهبری اداره قرار دارد فورا آن را منتشر ساخت. موسوی در اين مصاحبه گفت:« چنانچه بوش، پاسخ معقول و منصفانه به نامه احمدی نژاد بدهد، از آن استقبال می كنيم و آن را گامی جهت ايجاد مفاهمه در جهان ديپلماسی می دانيم »