هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هوا را بگير
خنده را نه!

 
 
 
 

 

"احمد پوری” مترجم در مركز قلب تهران عمل جراحی قلب باز شد.«هوا را از من بگير، خنده‌ات را نه» (پابلو نرودا)، «تو را دوست دارم چون نان و نمك» (ناظم حكمت)، «در بندر آبی چشمانت» (نزار قبانی)، «خاطره‌ای در درونم هست» (آنا آخماتوا)، «مرغ عشق در ميان دندان‌های تو» )فدريكو گارسيا لوركا)، «همه چيز راز است» (يانيس ديتسوس)، «تو خواب عشق می‌بينی، من خواب استخوان» (گزيده‌ای از اشعار اورهان ولی) و «عنكبوت و مگس» از جمله آثار منتشرشده‌ اوست.