ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی معاون وزارت كار
در جمع فرماندهان بسيج مشهد!

 
 
 
 

 

كردان معاون وزير كار و رئيس سازمان فنی و حرفه‌ای در دولت احمدی نژاد شده است. آنها كه تحولات و اخبار صدا و سيما در دوران لاريجانی را دنبال كرده باشند، با اين نام هم بايد آشنا باشند. رئيس مالی و متخلف صداوسيما كه در ماجرای تحقيق و تفحص مجلس ششم نورافكن ها روی او روشن شد اما زير فشار ماجراسازی های جناح راست نام او و پرونده تخلف مالی در صدا و سيما به بايگانی سپرده شد. كردان حالا سر از وزارت كار در آورده است. اگر آن "كردان" هم نباشد نمی تواند با آن كردان بی نسبت باشد. نوع نگرش او به كار و كارگر، كه نگرش وزير كار و شورای نگهبان و دولت احمدی نژاد نيز هست، به همان "كردان" باز می گردد.

او رفته است مشهد، نه برای بررسی خط توليد و مثلا فلج شدن كارخانه های قند منطقه، بلكه برای سخنرانی در جمع سالانه فرماندهان بسيج سازمان های كار و آموزش فنی و حرفه ای! پيدا كنيد رابطه معاون وزارت كار با بسيج را!

او در همين همايش سنگ كارگران خارجی را به سينه زده و گفته: «تا زمانی كه كاركردن را به انسان‌های درجه 2 و 3 نسبت بدهيم، بايد شاهد مشكل بيكاری و فعال بودن چند ميليون كارگر خارجی در كشور باشيم. »

كسی از معاون وزير نپرسيده كه مشكل بيكاری در كشور در مشكل بيكاری خارجی ها خلاصه می شود؟

بقيه گفته های معاون وزير، كه خود نشان دهنده بيگانگی او با مسائل كارگری كشور را بخوانيد:

« نبايد وظيفه وزارت كار به ايجاد شغل معطوف شود، بلكه بايد همه مسوولان كشور را به فضای اشتغال كشور هدايت كنيم. بسيجيان بايد در ايجاد اين فضا و تغيير نگرش فرهنگی كار پيشرو باشند. »

از كوزه وزارت كاری كه در راس آن علينقی جهرمی پيشكار مالی احمد جنتی را نشانده اند، انتظار بيرون آمدن معاون ديگری را بايد داشت؟