ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حمايت رو به گسترش
با فراخوان ضد سانسور
كانون نويسندگان ايران موافقيم
 
 
 
 

 

كانون نويسندگان ايران در فراخوانی عمومی، خواهان مقابله با سانسور و بسته شدن بازهم بيشتری فضای سياسی كشور شد. تاكنون  763 كانون، سنديكا، انجمن، نشريه و فعال و ستمديده سياسی ايران حمايت خود را از اين فراخوان اعلام كرده اند. كانون در فراخوان خود نوشته است:

شواهد حاكی از آن است كه طرح‌های تازه‌ای برای محدود كردن هر چه بيش‌تر عرصة فعاليت‌های ادبی، فرهنگی و هنری و آزادی‌های فردی و اجتماعی، از سوی نهادهايی كه خود را متولی اين عرصه‌ها می‌دانند در دست اجراست. ندادن مجوز كتاب، لغو مجوز اوليه و كسب مجوز برای تجديد چاپ آثاری كه پيش از اين مجوز دريافت كرده و برخی از آن‌ها به چاپ‌های متعدد هم رسيده‌ است، نمونه‌های تازه‌ای برای محدود كردن هر چه بيش‌تر آزادی انديشه و بيان و اعمال شديدتر سانسور می‌باشد.

اين روزها طرحی از سوی كميسيون فرهنگی مجلس برای جمع‌آوری كتاب‌های به زعم آنان ”مسئله‌دار“ در دست تهيه است. در ديگر عرصه‌های فرهنگی و هنری هم‌چون سينما، تئاتر، موسيقی و ... نيز خبرهای مشابهی در رسانه‌ها به چشم می‌خورد.

مسدود كردن سايت‌های اينترنتی، اعمال محدوديت و توقيف نشريات دانشجويی، اعمال سانسور در رسانه‌ها، تهاجم به نهادهای مدنی از جمله تشكل‌های كارگری و دانشجويی از ديگر موارد تحديد آزادی‌های فردی و اجتماعی است.

كانون نويسندگان ايران به عنوان نهادی كه از ابتدای تأسيس همواره پيگيرانه با هر نوع سانسور انديشه و بيان و قلم مبارزه كرده است، از مردم شريف و فرهنگ دوست ايران می‌خواهد كه با سانسور و سركوب به هر شكل ممكن مقابله كنند.

ما از همة افراد، نهادها و سازمان‌های مستقل و آزادی‌خواه كه با اين فراخوان موافقند می‌خواهيم كه همبستگی خود را اعلام كنند.

كانون نويسندگان ايران

بهمن ١٣٨٤