ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بازار سياه دارو- استقبال از تحريم اقتصادی
سقط جنين
در ناصرخسرو120 هزار ريال
 
 
 
 

 

با آنكه هنوز معلوم نيست محاصره اقتصادی ايران چه اقلامی را شامل خواهد شد، بازار سياه دارو در تهران تشديد شده است. داروهايی همچون «زوبيون»، «فيفول» و «كلسيم» برای خانم‌های باردار، «ميزوپرستول» و «پروستادين» برای سقط جنين،«پلاويكس» برای عمل قلب باز و داروهائی از اين قبيل بارديگر به شبكه زير زمينی ناصر خسروی تهران منتقل شده است. قيمت ها نيز رو به افزايش است. مثلا آمپول های سقط چنين كه تا در همين بازار سياه تا چند هفته پيش 80 هزار ريال بود حالا تا 120 هزار ريال افزايش قيمت پيدا كرده است.