جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

روزهای مهم تا 4 شنبه
عقب نشينی اتمی ايران
از پيشنهادهای جديد اروپا حذف نشد
اجازه غنی سازی به ايران داده نشد
اگر ايران پيشنهادهای جديد اتحاديه اروپا را نپذيرد، بلوكه دارائی های افراد
و شركت های نزديك و يا وابسته به دولت آغاز می شود.

 
 
 
 
 

 

گمانه زنی ها حكايت از تشكيل جلسه شورای امنيت سازمان ملل در روز سه شنبه و احتمالا چهارشنبه دارد و اين درحالی است كه در جمهوری اسلامی همه اميد آنست كه اين جلسه به تاخير افتاده و به مذاكرات و رايزنی ها فرصت بيشتری داده شود. برای همين هدف علی لاريجانی راهی وين پايتخت اتريش شده و با البرادعی رئيس آژانس انرژی اتمی ملاقات و مذاكرات غير علنی كرده است. هم مذاكرات لاريجانی در وين و هم تلاش برای تعويق جلسه شورای امنيت كه امريكا با آن مخالف است، بر محور نامه چهار صفحه ای اتحاديه اروپا دور می زند كه در آن يكبار ديگر بر توقف غنی سازی اروانيوم تاكيد شده است.

خبرگزاری فرانسه رئوس پيشنهادهای چهار صفحه‌ای اتحاديه اروپا به ايران كه سه كشور طرف مذاكره با ايران – آلمان، فرانسه و انگلستان- نيز آن را امضاء و تائيد كرده اند را اينگونه انتشار داده و تفسير كرده است كه در صورت توقف فعاليت‌های غنی‌سازی اورانيوم در ايران، كشورهای اروپائی برای ساخت چند راكتور هسته‌ای آب سبك به ايران كمك خواهند كرد و يك بانك سوخت هسته‌ای نيز ايجاد خواهد شد كه روسيه دراين بانك می تواند برای ايران اورانيوم را غنی كند.

دراين نامه اتحاديه اروپا تماميت ارضی ايران را تضمين كرده است و اين درحالی است كه مقامات امريكا در همين ارتباط گفته اند: امريكا هيچ تضمين امنيتی به ايران نمی دهد! ( تائيد تلويحی برنامه حمله نظامی به ايران و تغيير حاكميت)

در همين نامه پيشنهادی به ايران از خاورميانه عاری از سلاحهای كشتار جمعی حمايت شده است.

گسترش تجارت و توافق نامه در زمينه انرژی و رفع محدوديت‌های خريد يك ناوگان جديد و مدرن هواپيماهای مسافربری توسط ايران نيز در اين پيشنهاد گنجانده شده است . همچنان كه از استفاده از انرژی هسته ای با هدف صلح آميز درايران حمايت شده است.

برای نخستين بار، در يك نامه و پيشنهاد، موارد تنبيهی نيز ذكر شده است كه ظاهرا بايد با نظر موافق چين و روسيه باشد تا در جلسه آينده شورای امنيت، در صورت عدم موافقت ايران با اين پيشنهادات موجب بحث و اختلاف نشود. اين تنبيهات در مرحله نخست شامل 15 مورد تحريم ( 6 مورد تجهيزات نظامی و موشكی و 9 مورد كالاهای اقتصادی و تحريم سياسی)است و در ادامه آن، به اقدامات تكميلی در چارچوب بند 7 از فصل 41 منشور سازمان ملل شده كه عمليات نظامی عليه كشور متخلف را شامل می شود. در تحريم های سياسی مندرج در پيشنهاد جديد اتحاديه اروپا بلوكه شدن دارائی افراد و سازمان های مرتبط و نزديك به دولت پيش بينی شده است.

همكاری كامل با بازرسان آژانس در توقف كامل تمام فعاليت های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری نيز در پيشنهاد جديد اتحاديه اروپا گنجانده شده است.