هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پرستوئی
در "زيرتيغ"
بازی می كند

 
 
 
 
 

 

سيمای جمهوری اسلامی می خواهد سريال جديدی بسازد بنام "زيرتيغ". دراين سريال علاوه بر فاطمه معتمدآريا، آتيلاپسيانی و محمد رضا هنرمند، قرار است پرويزپرستوئی نيز بازی كند. بعد از فيلم "مارمولك" كه پر بيننده ترين فيلم ايران بود( باتوجه به زمان بسيار اندكی كه درتهران اجازه آكران يافت)، اين نخستين بار است كه از پرستوئی برای بازی در يك سريال تلويزيونی نام برده می شود.