ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

كشف وزيركشور
ادامه بمباران در زاهدان
رهبران فدائيان اسلام
و جندالله فاميل هم نيستند!
ادعای خنده دار وزيركشور:
رهبر عمليات "دارزين" نه كشته شده و نه دستگير. مجروح شده!

 
 
 
 
 

پورمحمدی وزير كشور، در يك اظهار نظر جديد، درارتباط با شبكه های آدم ربائی و راهبندان و قتل و اعدام گفت: رهبر عمليات "دارزين" ( بم- كرمان) كشته نشده، اما مجروح شده است.

اين كه وزير كشور از كجا می داند طرفی كه هنوز دستگير نشده، مجروح شده، خود از همان حكايت های خبری- امنيتی در دولت احمدی نژاد است، كه هر وزيری يك سرش را می كشد و پورمحمدی هم خواه نا خواه يك سرش را. وزارتخانه ای كه نيروی انتظامی را رهبر دراختيارش گذاشته و قائم مقام سابق سپاه پاسداران (ذوالقدر) را نيز معاون امنيتی و قائم مقام وزير!

پورمحمدی كه درجلسه مجمع تشخيص شركت كرده بود و نه در جلسه هيات دولت (ظاهرا مجمع مصلحت بايد در ارتباط با ماجرای بمباران های اخير در مناطق كوهستانی بلوچستان تشكيل جلسه داده باشد) پس از بيرون آمدن از جلسه خبر امنيتی مجروح شدن سردسته و يا رهبر گروه را اعلام كرد و يك از يك كشف ديگر هم به خبرنگاران خبر داد.

وزير كشور گفت:

عمليات ردگيری اشرار( بمباران های وسيع در زاهدان) با جديت در منطقه ادامه دارد و اجمالا آن‌ها در ارتفاعات جنوب غربی زاهدان تحت محاصره هستند. ضمنا ارتباط فاميلی سركرده‌ گروه فدائيان اسلام با گروه جندالله را نيز تأييد نمی كنم!

(خبر از اين مهم تر و دقيق تر؟)